Numri aktual

Shëndet i plotë

Trupi i njeriut është një krijim shumë i gjithanshëm, i përshtatshëm, i qëndrueshëm, i ndërlikuar dh …  »

Të fitosh përmes lutjes

Lutjet tregojnë besimin tënd tek Unë, besimin se unë të sjell zgjidhje, të tregoj rrugën, punoj me j …  »

Lutjet në nishan

Kur dëshiron të shënjestrosh lutjet e tua në mënyrë që të arrish rezultatet mëtë mira, përpiqu të la …  »

I Vërtetë

Unë nuk jam një trillim, pjellë e imagjinatës, apo fabul. Jam i vërtetë dhe jam çka ju nevojitet. Un …  »

E keqja më e vogël

E njoha 13 vjeçe shoqen time, Laura, kur e solli një fqinj në shtëpinë tonë. Këmbyem numrat e telefonit të shtëpisë dhe shumë shpejt u bëmë shoqe të n …  »

Të gjesh ekuilibrin

Në fillim të këtij viti, vendosa që do të jetoja më shëndetshëm. E keni parasysh, duke u ushtruar më shumë, duke ngrënë më shëndetshëm, dhe mbase duke …  »

Do të më gjeni duke vrapuar

Disa vjet më parë kuptova se isha seriozisht jashtë forme. Puna ime ishte bërë më sedentare dhe nuk …  »

Kontrollo matësat e tu

E vrava fugonin tonë. Unë po vozisja në kulmin e verës dhe gjithashtu në kulmin e trafikut, komplet …  »

Mrekullitë e sistemit tonë imunitar

Ndonjëherë sëmuremi, por shumicën e kohës qëndrojmë të shëndetshëm pavarësisht se jemi vazhdimisht n …  »

Një burim i pafundmë fuqie

Qyteti ynë në Afrikën e Jugut rregullisht përjeton çështje madhore të energjisë, me deri në pesë orë …  »