Gjatë gjithë kohërave, njerëzit janë ndeshur me pyetjen se si të pajtojnë ekzistencën e së keqes dhe vuajtjes në jetën tonë me një Zot të gjithëfuqishëm, të gjithëdijshëm dhe të mirë. Është një pyetje që ka ndjekur filozofët në të gjitha fetë dhe kulturat për mijëvjeçarë, si dhe çdo qenie njerëzore që është marrë ndonjëherë me dhimbje, humbje ose padrejtësi dhe ka menduar se kjo nuk është e drejtë.

Disa artikuj në këtë numër do të shqyrtojnë disa nga arsyet pse Zoti mund të lejojë që të ndodhin gjëra të këqija, por si hyrje, do të doja të merrja një moment për të riformuluar pyetjen duke kujtuar se ku është Zoti në kohët tona më të dhimbshme dhe të cenueshme. Historia e mëposhtme është paraqitur në Activated disa vjet më parë, por meriton të citohet këtu në mënyrë të plotë:

Një shpërthim vdekjeprurës i minave të qymyrit në Anglinë veriore la shumë minatorë të bllokuar nën tokë, pa ndihmë. Turma e madhe që u mblodh në grykën e minierës përfshinte shumë të afërm të minatorëve të vdekur dhe atyre që po vdisnin.

“Është shumë e vështirë për ne të kuptojmë pse Zoti duhet të lejojë të ndodhë një tragjedi kaq e tmerrshme,” tha Doktor Handley Moule, një klerik të cilit iu kërkua të fliste me turmën. “Kam në shtëpi një libërshënues të vjetër që ma ka dhënë nëna ime. Është e thurur në mëndafsh dhe kur shikoj anën e gabuar të saj, nuk shoh gjë tjetër veçse një masë të ngatërruar fijesh.Duket si një gabim i madh! Dikush do të mendonte se kushdo që e bëri nuk e dinte se çfarë po bënte. Por kur e kthej dhe shikoj në anën e djathtë, shoh atje, të qëndisur bukur, mesazhin, ‘Zoti është dashuri!’ Po e shohim këtë tragjedi nga ana e gabuar. Një ditë do ta shohim nga një këndvështrim tjetër dhe do ta kuptojmë.”

Fjala e Zotit premton se Ai gjithmonë ka një qëllim dhe një plan në çdo gjë që vjen në jetën e atyre që e duan Atë.1  Megjithatë, ndonjëherë, “Sa të pahulumtueshme janë gjykimet e tij”, 2 dhe ne duhet të besojmë se çdo gjë që nuk e kuptojmë tani, do ta kuptojmë më vonë. Siç vuri në dukje apostulli Pal, “Tani në fakt, ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe; tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem.”3

Nëse po kaloni një kohë të vështirë për momentin, mund të ndieni dashurinë e Zotit që ju rrethon dhe ju mbron derisa Ai t’ju nxjerrë prej saj.

  1. Shih Romakëve 8:28.
  2. Romakëve 11:33
  3. 1 e Korintasve 13:12