Për çfarë është jeta? Pse jam këtu? A ka një qëllim, një plan për mua? Dhe nëse po, çfarë është? Pyetje të tilla kanë trazuar shpirtin dhe imagjinatën e njerëzimit gjatë gjithë epokave. Pavarësisht nga kombësia, statusi shoqëror, etnia ose besimi ynë, njerëzit në mbarë botën kërkojnë të njëjtat gjëra: të vërtetën, kuptimin, dashurinë, lumturinë dhe paqen e mendjes.

Në botën e sotme të ndërlidhur, gjithnjë e më komplekse dhe me ritme të shpejta, gjithnjë e më shumë njerëz e gjejnë veten duke nxituar të bëhen të suksesshëm ose për t’ia dalë mbanë financiarisht. Ata shpesh kanë pak kohë për të reflektuar për çështje në dukje abstrakte të tilla si: kuptimi i jetës ose fati i përjetshëm i shpirtrave të tyre.

Por me kalimin e viteve, njerëzit shpesh zbulojnë se presionet e jetës dhe përpjekja për të përmbushur të gjitha angazhimet e tyre i kanë mbushur ata me stres dhe ankth, jo me paqe apo kënaqësi. Kjo botë dhe të gjitha të mirat e saj materiale dhe kënaqësitë kalimtare kurrë nuk mund t’u përgjigjen pyetjeve të mëdha të jetës. Gjërat materiale mund na kënaqin përkohësisht, por ato kurrë nuk mund të na kënaqin dëshirën e përjetshme të shpirtit për të vërtetën, qëllimin dhe kuptimin.

Kur godet një krizë ose tragjedi personale, një aksident i papritur ose sëmundje kritike, një vdekje në familje, një humbje e madhe personale e çdo lloji, të gjitha arritjet dhe të mirat e kësaj bote mund të bëjnë pak për të sjellë ose rikthyer shpresën. Është gjatë kohërave të tilla që njerëzit shpesh e kuptojnë se vlerat e vërteta të jetës: dashuria, qëllimi dhe fati i përjetshëm janë ato që në fund të fundit kanë rëndësi.

Bibla na tregon se Zoti është një Atë i dashur që e do çdo qenie njerëzore në mënyrë unike dhe krijoi këtë botë të bukur. Si Krijuesi hyjnor, Zoti është i vetmi që mund t’i japë kuptim universit, qëllimit të planetëve, dashurisë për zemrat tona, paqes për mendjet tona, pushimit të shpirtrave tanë dhe gëzimit për shpirtrat tanë. Nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin, bëhemi fëmijët e Zotit. Ai komunikon me ne, qëndron në ne dhe na do.

Ne ju inkurajojmë të mësoni më shumë rreth Zotit, dashurisë së Tij për njerëzimin dhe planit të Tij për jetën tuaj në këtë seri revistash Activated. Kjo seri do të mbulojë temat kryesore themelore për rritjen e besimit tuaj, krijimin e një marrëdhënieje me Zotin, studimin e Fjalës së Tij në Bibël dhe ndarjen e besimit tuaj me të tjerët. Lutemi që ky Kurs Bazë i Activated të jetë një bekim për ju në udhëtimin tuaj të besimit!