Krishtlindja ime e parë ishte dhurata e dashurisë së Atit Tim për botën, por ishte gjithashtu dhurata e Tij për ty personalisht. Dhe ishte një “dhuratë që vazhdon të japë.”

Për ata që e panë nga afër, ylli, kori i engjëjve, foshnja në grazhd ishte një përvojë shpirtërore e papritur dhe e paharrueshme. Për ata pak të bekuar që e njohën atë fëmijë si Mesian e tyre, ishte përmbushja e një ngjarjeje të shumëpritur. Për ta dhe miliona të tjerë që kanë besuar po ashtu, është dera e jetës së përjetshme. Dhe sot është e njëjta gjë. Nëse e feston Krishtlindjen me shpirt dhe në të vërtetë, e njëjta mrekulli, i njëjti premtim dhe i njëjti gëzim i patregueshëm mund të jetë i yti.

Por Krishtlindja nuk është vetëm një dhuratë nga zemra e Atit Tim tek e jotja, është një shkëmbim dhuratash. Është një kohë e veçantë për ju të meditoni mbi dashurinë Time dhe mrekullinë e Krishtlindjes së parë, por është gjithashtu një kohë për të më dhënë dhuratën e mirënjohjes dhe lavdërimit tuaj dhe për të festuar gjithçka që kam bërë për ju. Pra, nëse po pyesni se çfarë dhurate mund të më jepni këtë Krishtlindje, ju mund të më jepni dhuratën e dashurisë suaj dhe një zemër mirënjohëse.