Plotësi gëzimi

Dua që ju të mbusheni me gëzimin Tim, që do të jetë forca juaj. Dua që ju të pushoni në dashurinë Time dhe të jeni në paqe. Ndonjëherë pritshmëritë tuaja janë joreale dhe …  »

I Vërtetë

Unë nuk jam një trillim, pjellë e imagjinatës, apo fabul. Jam i vërtetë dhe jam çka ju nevojitet. Unë mund të të jap ngushëllim në vend të ankthit, besim në vend të frikë …  »

Pa masë

Mos mendo kurrë se jam larg teje. Mos mendo kurrë se do të lodhem prej teje. Unë nuk të gjykoj nga sa shumë do të arrish apo sa shumë vepra të mira bën. Unë nuk të krahas …  »