Skip to content
Shpëtimi i përjetshëm

Shpëtimi i përjetshëm

Activated Author

Bibla na thotë se "Zoti e deshi aq botën", mua dhe juve, "sa dha Birin e tij të vetëm, që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme" (Gjoni 3:1... »

Fillime të reja

Fillime të reja

Activated Author

Si djali i një avokati të suksesshëm korporate, rritja ishte e këndshme për mua. Në adoleshencën time të hershme prindërit më dërguan në një shkollë private elitare me ko... »

Plani i Zotit

Plani i Zotit

Peter Amsterdam

Mësimi thelbësor i Dhiatës së Re mund të gjendet në një nga vargjet më të bukura të Shkrimit: "Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që ku... »

Pse Zoti e dërgoi Jezusin

Pse Zoti e dërgoi Jezusin

Activated Author

Te Jezusi, ne shohim se si është Zoti. Kolosianëve 1:15: Ai [Jezusi] është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese. Hebrenjve 1:3: Ai, duke qenë... »

Më pak është më mirë

Më pak është më mirë

Uday Paul

E kujtoj me gjallëri ditën në të njëzetat e mia të hershme kur isha ulur në sallonin e rehatshëm të shtëpisë sime të klasës së mesme të lartë dhe ndjeva një boshllëk dhe... »

Marrja e Frymës së Shenjtë

Marrja e Frymës së Shenjtë

Activated Author

Kushdo që e pranon Jezusin si Shpëtimtarin e vet, i cili është i shpëtuar dhe i rilindur, merr një masë të Frymës së Shenjtë. Në fakt, ju nuk mund të shpëtoheni pa Frymën... »

Zoti në tre persona: Triniteti

Zoti në tre persona: Triniteti

Peter Amsterdam

Për të pa-iniciuarit, përshtypja mund të jetë se krishterimi beson në tre Zota, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Por nuk është kjo çështja. Të krishterët besojnë se ka vetë... »

Burimi i dashurisë së vërtetë

Burimi i dashurisë së vërtetë

Activated Author

Zoti na krijoi me nevojën për të dashur dhe për t'u dashur, dhe vetëm Ai mund të kënaqë dëshirën më të thellë të çdo shpirti njerëzor për dashuri të plotë dhe mirëkuptim... »

Dhurata e njohjes

Dhurata e njohjes

Activated Author

I dashur Jezus, faleminderit për këtë jetë që më ke dhënë. Faleminderit që më solle në këtë botë dhe më dhurove dhuratën më të madhe që ekziston, dhuratën e njohjes dhe d... »

Burimi i gëzimit

Burimi i gëzimit

Mesazh nga Jezusi

Kur të Më pranosh në jetën Tënde dhe të Më njohësh, do të përjetosh lumturi të thellë dhe të fortë. Apostulli Pjetër e përshkroi këtë si "gëzim të papërshkrueshëm dhe plo... »

Kërkimi i kuptimit

Kërkimi i kuptimit

Activated Author

Për çfarë është jeta? Pse jam këtu? A ka një qëllim, një plan për mua? Dhe nëse po, çfarë është? Pyetje të tilla kanë trazuar shpirtin dhe imagjinatën e njerëzimit gjatë... »