Skip to content
Kërkimi i kuptimit

Kërkimi i kuptimit

Activated Author

Për çfarë është jeta? Pse jam këtu? A ka një qëllim, një plan për mua? Dhe nëse po, çfarë është? Pyetje të tilla kanë trazuar shpirtin dhe imagjinatën e njerëzimit gjatë... »

Një Zot personal

Një Zot personal

Activated Author

Disa nga fetë kryesore të botës nuk besojnë ose adhurojnë një Zot personal. Në vend të kësaj, Ai shihet si një lloj realiteti suprem ose parimi përfundimtar që qëndron në... »

Kush është Jezusi?

Kush është Jezusi?

Activated Author

Jezusi erdhi në tokë si një foshnjë e pafuqishme, e lindur nga një grua e re e përulur që e konceptoi fëmijën mrekullisht, duke mos qenë kurrë me ndonjë burrë! Në fakt, l... »

Veçantia e Jezusit

Veçantia e Jezusit

Activated Author

Për historianët, faktet në lidhje me Jezusin janë po aq të përcaktuara dhe të dukshme sa ato të Jul Cezarit. Jo vetëm që gjejmë një portret të saktë të Tij në dokumentet... »

Ungjilli i Gjonit

Ungjilli i Gjonit

Activated Author

Katër Ungjijtë e Dhiatës së Re, Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni, tregojnë historinë e bukur të jetës së Jezusit në tokë. Ungjilli i katërt, Ungjilli i Gjonit, përmban më shu... »

Zoti i Shkëlqimit

Zoti i Shkëlqimit

Activated Author

Ati Qiellor, Unë të lavdëroj, të nderoj dhe të jap lavdi Ty, Zotit të gjithë krijimit, i cili ka krijuar të gjitha gjërat, bukurinë e gjithçkaje që unë shoh, më e vogla n... »

Kërkimi i kuptimit

Kërkimi i kuptimit

Activated Author

Një herë kur po flisja me një agjente udhëtimi, biseda jonë u zhvendos në tema shpirtërore dhe ekzistencën e Zotit. "Unë nuk besoj në Zot," tha ajo. "Nëse ka një Zot, pse... »

Pse kaq vuajtje?

Pse kaq vuajtje?

Activated Author

Pyetja: Pse e lejon Zoti vuajtjen? A nuk interesohet Ai për ne? Përgjigje: Zoti kujdeset me patjetër! E pikëllon Atë kur na sheh të vuajmë. Bibla na thotë: "Ashtu si një... »