Skip to content
Kërkimi i kuptimit

Kërkimi i kuptimit

Activated Author

Për çfarë është jeta? Pse jam këtu? A ka një qëllim, një plan për mua? Dhe nëse po, çfarë është? Pyetje të tilla kanë trazuar shpirtin dhe imagjinatën e njerëzimit gjatë... »

Një Zot personal

Një Zot personal

Activated Author

Disa nga fetë kryesore të botës nuk besojnë ose adhurojnë një Zot personal. Në vend të kësaj, Ai shihet si një lloj realiteti suprem ose parimi përfundimtar që qëndron në... »

Kush është Jezusi?

Kush është Jezusi?

Activated Author

Jezusi erdhi në tokë si një foshnjë e pafuqishme, e lindur nga një grua e re e përulur që e konceptoi fëmijën mrekullisht, duke mos qenë kurrë me ndonjë burrë! Në fakt, l... »

Gjetja e qëllimit tim

Gjetja e qëllimit tim

Ruth Davidson

Kur isha nxënëse, mbaj mend që dëgjova një këngë melankolike që përmbante tekstin, "Pse kam lindur; pse po jetoj?" Në atë kohë, nuk mund ta imagjinoja pse dikush do t'ia... »

Veçantia e Jezusit

Veçantia e Jezusit

Activated Author

Për historianët, faktet në lidhje me Jezusin janë po aq të përcaktuara dhe të dukshme sa ato të Jul Cezarit. Jo vetëm që gjejmë një portret të saktë të Tij në dokumentet... »

Njohja me Jezusin

Njohja me Jezusin

Rosane Pereira

Jam rritur në një familje të krishterë, por kur isha adoleshente, ndjenja e mbingarkesës mbi problemet e botës më bëri të filloj të dyshoj në besimin tim. Megjithatë, kur... »

Ungjilli i Gjonit

Ungjilli i Gjonit

Activated Author

Katër Ungjijtë e Dhiatës së Re, Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni, tregojnë historinë e bukur të jetës së Jezusit në tokë. Ungjilli i katërt, Ungjilli i Gjonit, përmban më shu... »

Si është Parajsa?

Si është Parajsa?

Maria Fontaine

A e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë ndodh me ju pasi vdisni? Ç'rezervohet kur arrin në "anën tjetër"?- Nëse ka një anë tjetër. A ka parajsë? Nëse po, si është? A do... »

Zoti i Shkëlqimit

Zoti i Shkëlqimit

Activated Author

Ati Qiellor, Unë të lavdëroj, të nderoj dhe të jap lavdi Ty, Zotit të gjithë krijimit, i cili ka krijuar të gjitha gjërat, bukurinë e gjithçkaje që unë shoh, më e vogla n... »

Të dua ty - vetëm ty

Të dua ty - vetëm ty

Mesazh nga Jezusi

Kur Unë them, vetëm ty, po flas me secilin nga fëmijët e Mi nga çdo fushë e jetës. Jam duke folur me ata që ndihen larg dhe distantë nga Dashuria Ime. Jam duke folur me a... »