Prezent

Boże Narodzenie można powiązać z prezentem bożonarodzeniowym, gdzie dawcą jest Bóg, prezentem jest Jezus, a odbiorcą jest zarówno cały świat jak i każdy z nas indywidualnie. Ta analogia opiera się na najprawdopodobniej najbardziej znanym i najważniejszym wersecie w Biblii – Ewangelia wg św. Jana 3:16. Wiele razy słyszałem tę analogię, nawet sam ją wykorzystywałem, ale poniższy e-mail od Palomy Sridhar z Bangalore w Indiach uzmysłowił mi coś:

Ucząc swoją najmłodszą siostrę, Rosie, wersetu 3:16 z Ewangelii wg św. Jana uświadomiłam sobie coś bardzo ważnego. Nasza rozmowa wyglądała mniej więcej tak:

„Czy wiesz Rosie, że wystarczy tylko jeden werset z Biblii, aby wytłumaczyć ludziom to, że mogą być pewni tego, iż pójdą do nieba, kiedy umrą?”

„Który?” zapytała Rosie.

„Werset 3:16 z Ewangelii wg św. Jana, który brzmi następująco – „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał …”

„Znam go!” przerwała Rosie.

„Dobrze. W takim razie możesz mi go powiedzieć?”

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego zapomnianego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia wg św. Jana 3:16”

„Wspaniale! Ale Bóg nie ma zapomnianego …”

Zatrzymałam się w połowie zdania. Jak łatwo jest wpaść w pośpiech codziennego życia, zapominając o tym, aby chociaż przez chwilę pomyśleć o Jezusie!

Jakże jest to prawdziwe—i jak bardzo smutne, zwłaszcza w dniu Jego urodzin! Pomyśl jak czułbyś się, gdyby na twoich urodzinach wszyscy bawili się i dawali sobie nawzajem prezenty, zostawiając cię samego, niezauważonego w kącie. W te Święta Bożego Narodzenia pamiętajmy o tym, aby podziękować Bogu za Jego wspaniały prezent dla świata –Jezusa.