Sedno Bożego Narodzenia

Sedno Bożego Narodzenia

Najwięcej radości dają Święta Bożego Narodzenia, które nie skupiają się na dekoracjach, prezentach, czy zabawie, lecz na Moim darze miłości dla świata. Miłość to sedno Bo …  »

Uczcie się od dzieci

Wielu dorosłych patrząc na dziecko błogo czerpiące radość z zabawy przez chwilę zamarzyło, aby być znowu dzieckiem. Wyglądają tak spokojnie, tak szczęśliwie, bez zmartwie …  »

Dobre zdrowie 

Ludzkie ciało jest bardzo  wszechstronne, ma dużą zdolność przystosowania się, jest wytrzymałe, złożone i wysoko rozwinięte. Zostało stworzone, aby mieścić w swoim wnętrz …  »

Pomnożona moc 

Częstą reakcją wśród ludzi w obliczu negatywnej sytuacji jest poczucie usprawiedliwienia w kwestii narzekania i rozpamiętywania tego co negatywne. Są też tacy, kórzy odkr …  »

Przekształcone naczynie

Troski tego życia, oraz jego liczne ciężary i zmartwienia mogą odrywać twoją uwagę od twojego bliskiego związku ze Mną, a strach przed porażką może przesłaniać twoją zdol …  »

Rzeczywistość

Nie jestem wymysłem, wytworem wyobraźni, ani bajką. Jestem rzeczywistością – i jestem tym, czego potrzebujesz. Mogę dać ci pocieszenie zamiast niepokoju, wiarę zamiast st …  »

Bez miary

Nigdy nie myśl, że jestem daleko od ciebie. Nigdy nie myśl, że mam cię dość. Nie osądzam cię po twoich osiągnięciach, ani twoich dobrych uczynkach. Nie porównuję cię z in …  »

Zrób ten krok

Nie zmuszam nikogo do przejścia przez drzwi, do których prowadzę, ponieważ chcę, aby Moje dzieci podejmowały swoje własne wybory. Ale jeśli przejdziesz przez te drzwi, od …  »

Dar twojego czasu

Święta Bożego Narodzenia to zawsze tak bardzo zabiegany czas. Masz do zrobienia więcej niż zwykle. Twoja lista spraw do załatwienia wydaje się być nieskończona, a godziny …  »