Uczcie się od dzieci

Wielu dorosłych patrząc na dziecko błogo czerpiące radość z zabawy przez chwilę zamarzyło, aby być znowu dzieckiem. Wyglądają tak spokojnie, tak szczęśliwie, bez zmartwie …  »

Dobre zdrowie 

Ludzkie ciało jest bardzo  wszechstronne, ma dużą zdolność przystosowania się, jest wytrzymałe, złożone i wysoko rozwinięte. Zostało stworzone, aby mieścić w swoim wnętrz …  »

Pomnożona moc 

Częstą reakcją wśród ludzi w obliczu negatywnej sytuacji jest poczucie usprawiedliwienia w kwestii narzekania i rozpamiętywania tego co negatywne. Są też tacy, kórzy odkr …  »

Przekształcone naczynie

Troski tego życia, oraz jego liczne ciężary i zmartwienia mogą odrywać twoją uwagę od twojego bliskiego związku ze Mną, a strach przed porażką może przesłaniać twoją zdol …  »

Rzeczywistość

Nie jestem wymysłem, wytworem wyobraźni, ani bajką. Jestem rzeczywistością – i jestem tym, czego potrzebujesz. Mogę dać ci pocieszenie zamiast niepokoju, wiarę zamiast st …  »

Bez miary

Nigdy nie myśl, że jestem daleko od ciebie. Nigdy nie myśl, że mam cię dość. Nie osądzam cię po twoich osiągnięciach, ani twoich dobrych uczynkach. Nie porównuję cię z in …  »

Zrób ten krok

Nie zmuszam nikogo do przejścia przez drzwi, do których prowadzę, ponieważ chcę, aby Moje dzieci podejmowały swoje własne wybory. Ale jeśli przejdziesz przez te drzwi, od …  »

Dar twojego czasu

Święta Bożego Narodzenia to zawsze tak bardzo zabiegany czas. Masz do zrobienia więcej niż zwykle. Twoja lista spraw do załatwienia wydaje się być nieskończona, a godziny …  »