Skip to content
Kompas w podróży przez życie

Kompas w podróży przez życie

Biblia zawiera objawienie Boga o Nim samym, Jego miłości do ludzkości, sposobach zbawienia i relacji, jaką chce mieć z ludzkością. Zawiera również instrukcje, jak żyć w s... »

Nawigacja przez życie

Nawigacja przez życie

Biblia jest najwspanialszą księgą na świecie. Nie tylko mówi nam, dokąd zmierzamy, ale także o tym, jak się tu znaleźliśmy, dlaczego tu jesteśmy, jak przetrwać i być szcz... »

Czym jest Biblia?

Czym jest Biblia?

Słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblion, oznaczającego "księgę", ale jest ona czymś więcej niż zwykłą książką. Jest ona "Słowem Bożym" i fundamentem chrześcijańs... »

Skarby nowe i stare

Skarby nowe i stare

Wiele książek w mojej bibliotece jest teraz za mną i pode mną. Kiedyś były dobre na swój sposób, podobnie jak ubrania, które nosiłem, gdy miałem dziesięć lat; ale wyrosłe... »

Wielka wiara żołnierza

Wielka wiara żołnierza

W mieście Kafarnaum w Izraelu mieszkał wybitny oficer armii rzymskiej, setnik odpowiedzialny za garnizon liczący stu żołnierzy. On i jego ludzie obserwowali poczynania Je... »

Nowy każdego ranka

Nowy każdego ranka

Dziękuję Ci, że dałeś nam ten piękny dzień i obdarzyłeś nas swoim miłosierdziem, które jest nowe każdego ranka (Lamentacje 3:22-23). Panie, modlę się, abyś pokazał mi zad... »

Przyszłość przepowiedziana w Biblii

Przyszłość przepowiedziana w Biblii

Biblia jest pełna wielu proroctw i przepowiedni dotyczących przyszłości, które zostały spisane przez Bożych proroków tysiące lat temu - proroctw, które dokładnie opisują... »

Zachęta na co dzień

Zachęta na co dzień

Biblia jest czymś więcej niż tylko historią interakcji Boga z poszczególnymi osobami, narodami i ludzkością w ogóle. Została ona również napisana dla współczesności i odn... »

Życie pełne poświęcenia

Życie pełne poświęcenia

W Liście do Rzymian Paweł apeluje do wierzących, aby " dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz….  służby Bożej" [[List do Rzymian 12:1]]. Co o... »

Wierność

Wierność

Kto jest wierny w małych rzeczach, jest też wierny w wielkich sprawach. I rzekł do niego: " "Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj w... »

Raz zapisane, zawsze zapisane

Raz zapisane, zawsze zapisane

Niektórzy ludzie żyją w wiecznej niepewności. Nigdy nie mogą być pewni, bez względu na to, co robią lub czego nie robią, że po śmierci pójdą do nieba. To wystarczy, by z... »

Wieczne zbawienie

Wieczne zbawienie

Biblia mówi nam, że "Bóg tak umiłował świat" - ciebie i mnie - "że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (ew.... »

Nowe początki

Nowe początki

Jako syn odnoszącego sukcesy prawnika korporacyjnego, dorastanie było dla mnie przyjemne. W wieku kilkunastu lat rodzice wysłali mnie do elitarnej prywatnej szkoły z inte... »