Skip to content
Raz zapisane, zawsze zapisane

Raz zapisane, zawsze zapisane

Activated Author

Niektórzy ludzie żyją w wiecznej niepewności. Nigdy nie mogą być pewni, bez względu na to, co robią lub czego nie robią, że po śmierci pójdą do nieba. To wystarczy, by z... »

Wieczne zbawienie

Wieczne zbawienie

Activated Author

Biblia mówi nam, że "Bóg tak umiłował świat" - ciebie i mnie - "że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (ew.... »

Nowe początki

Nowe początki

Activated Author

Jako syn odnoszącego sukcesy prawnika korporacyjnego, dorastanie było dla mnie przyjemne. W wieku kilkunastu lat rodzice wysłali mnie do elitarnej prywatnej szkoły z inte... »

Boży Plan

Boży Plan

Peter Amsterdam

Podstawowe nauczanie Nowego Testamentu można znaleźć w jednym z najpiękniejszych wersetów Pisma Świętego: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał... »

Dlaczego Bóg posłał Jezusa

Dlaczego Bóg posłał Jezusa

Activated Author

W Jezusie widzimy, jaki jest Bóg. Kolosan 1:15: On [Jezus] jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Hebrajczyków 1:3: On jest blaskiem chwały... »

Mniej znaczy lepiej

Mniej znaczy lepiej

Uday Paul

Doskonale pamiętam dzień po dwudziestce, kiedy siedziałem w wygodnym salonie mojego domu z wyższej klasy średniej i poczułem w sobie pustkę i niepokój, których nie było w... »

Otrzymanie Ducha Świętego

Otrzymanie Ducha Świętego

Activated Author

Każdy, kto przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela, kto jest zbawiony i narodził się na nowo, otrzymuje pewną miarę Ducha Świętego. W rzeczywistości nie możesz być zbawi... »

Źródło prawdziwej miłości

Źródło prawdziwej miłości

Activated Author

Bóg stworzył nas z potrzebą kochania i bycia kochanym, i tylko On może zaspokoić najgłębszą tęsknotę każdej ludzkiej duszy za całkowitą miłością i pełnym zrozumieniem. Rz... »

Dar poznania Ciebie

Dar poznania Ciebie

Activated Author

Drogi Jezu, dziękuję Ci za to życie, które mi dałeś. Dziękuję Ci, że sprowadziłeś mnie na ten świat i obdarzyłeś największym darem, jaki istnieje - darem poznania Ciebie... »

Źródło radości

Źródło radości

Wiadomość od Jezusa

Kiedy przyjmujesz Mnie do swojego życia i poznajesz Mnie, doświadczasz głębokiego i intensywnego szczęścia. Apostoł Piotr opisał to jako "radość niewysłowioną i pełną chw... »