Istota Bożego Narodzenia

W Święta Bożego Narodzenia świętujemy wiele rzeczy, z czego najważniejszą jest dar naszej relacji z Bogiem poprzez Jego Syna, Jezusa. Parafrazując piękną obietnicę z Księ …  »

Docenianie starzenia się

Od kiedy skończyłam 70 lat, coraz więcej rozmyślam nad korzyściami starzenia się. Wielu z nas, ludzi starszych,  odczuwa już pewne wady i problemy związane z wiekiem, ale …  »

Zdrowie i kondycja fizyczna

Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego,[[Patrz 1 List do Koryntian 3:16–17]] i Bóg zlecił nam dbać o nie dobrze i regularnie. Jezus zapłacił za nas najwyższą cenę, dlate …  »

Boża miłość do ludzi

Boża bezwarunkowa miłość nie ma granic, jest niezmienna i doskonała. Jest dawana za darmo, bez względu na wszystko. Każdy z nas zgrzeszył, a grzech powoduje oddzielenie o …  »

Rycerze i zwierciadła

Jeden z filmów, który oglądałam najczęściej, kiedy dorastałam to Człowiek z La Mancha. [[Dale Wasserman, Produzioni Europee Associates, 1972]] Wydawało się, że co kilka m …  »

Chrześcijański charakter

Kluczowym elementem stawania się podobnym do Jezusa jest rozwijanie pobożnego charakteru. Ten tekst będzie skupiał się na cechach, które według Pismą Świętego chrześcijan …  »

Optymalizowanie modlitwy

Często, kiedy modlimy się za innych, uzdrowienie następuje natychmiast, lub w krótkim okresie czasu. Ale doświadczamy też takich sytuacji, gdzie ciągle, przez wiele miesi …  »

Bezwarunkowa miłość

Kiedy miałbym w jednym wyrażeniu określić kim jest Bóg, na myśl przychodzi mi zwrot „bezwarunkowa miłość”. Oczywiście, Boga nie można zdefiniować jednym zwrotem, czy wyra …  »

Łagodzenie stresu

Temat łagodzenia stresu stał się wielopłaszczyznową branżą wartą miliardy dolarów. Pojawiły się zastępy specjalistów udzielających wszelkiego rodzaju porad. Niektórzy uwa …  »

Miłość na parkingu

Czy wiedzieliście, że parkingi o północy mogą być bardzo romantyczne? Mówię o romansie, który przeżyłam z Jezusem chodząc po parkingu. Potrzebowałam codziennej dawki wysi …  »