Skrzypce i pęknięta struna

Jest pewna historia, którą można znaleźć na kilku stronach internetowych, opowiadająca o światowej sławy skrzypku Itzhak’u Perlman’ie. Obrazuje ona piękną zasadę dotycząc …  »

Moc jednego

Bóg wie wszystko o nas jako pojedynczych osobach. On zna naszą posturę.  On wie do czego jesteśmy zdolni. On zna nasze dary, talenty, słabości i mocne strony. I pomimo te …  »

Wspaniałe zakończenia

W opowieści zatytułowanej „Koń i jego chłopiec” (org. The Horse and His Boy), jednej z siedmiu części cyklu C. S. Lewis’a pod tytułem „Opowieści z Narnii” (org. The Chron …  »

Poszukiwanie inspiracji

Inspiracja napełnia nas odnowionym zapałem do życia. Wywiera na nas wpływ, porusza nas i nakierowuje nas na działanie. Ale wszyscy doświadczamy chwil, w których nasza ins …  »

Lista modlitw na nowy rok

Jest coś wyjątkowego w początku nowego roku. Mimo że pierwszy stycznia następuje po trzydziestym pierwszym grudnia tak, jak każdy dzień następuje po poprzednim, dla wielu …  »

Istota Bożego Narodzenia

W Święta Bożego Narodzenia świętujemy wiele rzeczy, z czego najważniejszą jest dar naszej relacji z Bogiem poprzez Jego Syna, Jezusa. Parafrazując piękną obietnicę z Księ …  »

Docenianie starzenia się

Od kiedy skończyłam 70 lat, coraz więcej rozmyślam nad korzyściami starzenia się. Wielu z nas, ludzi starszych,  odczuwa już pewne wady i problemy związane z wiekiem, ale …  »

Zdrowie i kondycja fizyczna

Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego,[[Patrz 1 List do Koryntian 3:16–17]] i Bóg zlecił nam dbać o nie dobrze i regularnie. Jezus zapłacił za nas najwyższą cenę, dlate …  »

Boża miłość do ludzi

Boża bezwarunkowa miłość nie ma granic, jest niezmienna i doskonała. Jest dawana za darmo, bez względu na wszystko. Każdy z nas zgrzeszył, a grzech powoduje oddzielenie o …  »

Rycerze i zwierciadła

Jeden z filmów, który oglądałam najczęściej, kiedy dorastałam to Człowiek z La Mancha. [[Dale Wasserman, Produzioni Europee Associates, 1972]] Wydawało się, że co kilka m …  »

Chrześcijański charakter

Kluczowym elementem stawania się podobnym do Jezusa jest rozwijanie pobożnego charakteru. Ten tekst będzie skupiał się na cechach, które według Pismą Świętego chrześcijan …  »