Czas miłości

Jednym z cudów Bożego Narodzenia jest to, że nawet we współczesnym społeczeństwie, w którym często jesteśmy zasypywani rozprzestrzeniającym się materializmem, prawdziwe z …  »

Pory życia

Niedawno napotkałem na następujący cytat i bardzo podoba mi się to w jaki sposób opisuje on rodzinę: „Rodzina to kompas, który nas prowadzi. Inspiruje do zdobywania szczy …  »

Cel życia

Ralph Waldo Emerson napisał, „Celem życia nie jest bycie szczęśliwym. Jest nim bycie użytecznym, szlachetnym, współczującym. Celem życia jest życie w taki sposób, aby zmi …  »

Input → Output

W dziedzinie informatyki i matematyki, stwierdzenie „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu” (ang. garbage in, garbage out) oznacza, że błędne, lub bezsensowne dane wejścio …  »

Budowanie charakteru

Wielki amerykański kaznodzieja Dwight L. Moody trafnie opisał charakter następującymi słowami: Charakter jest tym, czym jesteś po ciemku. Jako Chrześcijanie, wszyscy chce …  »

Odpowiedź

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wydaje nam się, że niektóre modlitwy pozostają bez odpowiedzi? Czy tak jak ja, myśleliście kiedyś, że to nasze modlitwy w szczeg …  »

„Kto weźmie Syna?”

Niedawno czytałem wzruszającą historię o zamożnym człowieku i jego synu. Ojciec miał zamiłowanie do kolekcjonowania dzieł sztuki. Ta historia pojawia się w kilku kazaniac …  »

Dążenie do sukcesu

Nie wszyscy definiujemy sukces w ten sam sposób, ale kto nie chce odnosić sukcesów? I dobrze. Chęć wygody i bezpieczeństwa, oraz pragnienie sensu i spełnienia w życiu są …  »

Skarb

Tylko Bóg wie, dlaczego umieścił tak wiele najcenniejszych towarów tego świata w tak trudno dostępnych miejscach. Jeśli miała to być próba naszej woli – aby zobaczyć jak …  »