Skip to content
Një mendje e shëndoshë

Një mendje e shëndoshë

Marie Story

Unë jam nga natyra meraklie, pothuajse e preokupuar vazhdimisht me një shqetësim ose një tjetër. Jam gjithashtu një person që bëj shumë detyra njëkohësisht. Mund të bëj p... »

Ai erdhi pranë nesh

Ai erdhi pranë nesh

Marie Story

Kohët e fundit, po lexoja historikun e Krishtlindjeve dhe se nga burojnë traditat tona të ndryshme të Krishtlindjeve, duke përfshirë edhe ato që i kanë fillesat tek ritua... »