Skip to content
Starając się zrozumieć

Starając się zrozumieć

Marie Story

Modlitwa św. Franciszka mówi: "Mistrzu, pozwól mi nie szukać (...), aby być zrozumianym, [ale] aby zrozumieć". Nie zawsze łatwo jest zrozumieć innych. Każdy człowiek ma i... »

Zło dobrem zwyciężaj

Zło dobrem zwyciężaj

Marie Story

Interesujące jest to, że apostoł Paweł napisał werset "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" [[Patrz List do Rzymian 12:21]] do chrześcijan w Rzymie, ponie... »

Zdrowy umysł

Zdrowy umysł

Marie Story

Z natury jestem niepokorna, niemal bez przerwy zaprzątnięta tym czy innym zmartwieniem. Jestem również osobą wielozadaniową. Mogę robić prawie wszystko i martwić się w ty... »

Jak pszczoły

Jak pszczoły

Marie Story

Czy kiedykolwiek próbowałeś zasnąć z muchą, albo komarem w pokoju? Leżysz sobie na łóżku, prawie zasypiasz, a tu bzzzzzzz—mucha bombarduje twoją twarz. Niektóre muchy są... »

Na brzegu rzeki

Na brzegu rzeki

Marie Story

Kiedy dzieci Izreala przygotowywały się do przejścia przez rzekę Jordan, Jozue nakazał kapłanom, aby wzięli Arkę Przymierza i szli na czele ludu. Natomiast Izraelitom prz... »

On przyszedł do nas

On przyszedł do nas

Marie Story

Niedawno, czytałam na temat historii Świąt Bożego Narodzenia. Dowiedziałam się, na przykład, na temat tego, skąd pochodzą nasze różne tradycyje bożonarodzeniowe, między i... »

Zobaczyć Jezusa

Zobaczyć Jezusa

Marie Story

W serii eksperymentów przeprowadzonych kilka lat temu wśród grupy czwronogów, zaobserwowano, że psy na polecenie „podaj łapę” posłusznie wykonywały polecenie bez względu... »

Przez mgłę

Przez mgłę

Marie Story

Zmiany są bardzo niepokojące dla mnie. Lubię moje małe gniazdko, gdzie wszystko jest akurat, gdzie nic nie rozpycha się zbytnio. Lubię procedury i harmonogramy, lubię wie... »