Skip to content
Këpucë të ndryshme

Këpucë të ndryshme

Caryn Phillips

Shpesh kuptimi ynë për botën është i kufizuar në atë që dimë dhe botëkuptimi ynë është formuar nga përvoja jonë, kultura jonë, edukimi ynë, rritja jonë, statusi ynë socio... »