Skip to content
Más fajta cipők

Más fajta cipők

Caryn Phillips

Gyakran az ismereteinkre korlátozódik a világról alkotott képünk, a tapasztalataink – kultúránk, oktatásunk, neveltetésünk, társadalmi-gazdasági státuszunk – határozzák m... »