Bibla është e mbushur plot me tregime për fillimet e reja dhe fillimin nga e para. Zoti e di se të jetosh në një botë të rënë nuk është e lehtë, dhe Ai e kupton se do të shkojmë në rrugë të gabuar dhe të gjatë për të filluar nga e para. Ai nuk i kujton gabimet dhe dështimet tona kundër nesh, por vazhdon të na udhëheqë me dashuri drejt Vetes. Kur lexon këtë pasazh nga Isaia, nuk mund të mos ndiesh emocionin në tonin e Zotit: “Unë jam gati të bëj diçka të re.Shiko, unë kam filluar tashmë! Nuk e shihni? Do të bëj një rrugë nëpër shkretëtirë. do të bëj që lumenjtë të rrjedhin në vendet e vetmuara.”1

Zoti po u thoshte izraelitëve se pavarësisht nga të gjitha dështimet e tyre, Ai vazhdonte t’i shikonte ata me dashuri të pafund. Ashtu siç i hapi rrugën Ai kur i nxori nga Egjipti bashkë me Moisiun dhe u tha: “Do t’ju kthej nga robëria në Babiloni dhe do t’ju kthejë në tokën tuaj”. Dhe pikërisht këtë bëri.

Zoti dha fillime të reja edhe për ne nëpërmjet Birit të Tij, Jezusit: “Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re;  gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja!”2

Në udhëtimin tonë jetësor, do të përjetojmë fillime të reja, që mund të nënkuptojnë një punë të re, një lëvizje në një qytet të ri, një marrëdhënie të re, ose edhe një fazë të re të jetës, si të bëhesh prind ose gjysh. Disa njerëz lulëzojnë në fillimin e aventurave të reja dhe emocionet e aventurave të panjohura, ndërsa shumë dëshirojnë stabilitet dhe ndihen të stresuar kur gjërat nuk ndjekin një model të njohur. Pa marrë parasysh a e mirëprisni të mirën apo i frikësoheni të padukshmes, Zoti premton mbështetje, inkurajimin dhe fuqinë e tij për gjithçka që mund të hasësh në jetë.

  1. Isaia 43:19 NLT
  2. 2 e Korintasve 5:17 NLT