Është në natyrën e njeriut të barazojë lumturinë me ekzistencën pa probleme. Por nëse lejoni që rrethanat të diktojnë nivelin tuaj të lumturisë, do të përgatiteni vazhdimisht për goditjen ose problemin tjetër dhe do të zbuloni se nuk jeni në gjendje të shijoni plotësisht jetën.

Lumturia që unë ofroj nuk varet nga rrethanat, të cilat ndryshojnë si moti. Përkundrazi, ajo përcaktohet nga Prania Ime dhe premtimet e Mia, të cilat kurrë nuk ndryshojnë. Rrethanat nuk e ndryshojnë realitetin e përjetshëm. Shumë njerëz janë të skllavëruar nga shqetësimet për të nesërmen dhe të ardhmen. Si fëmijë i Zotit, fati yt i ardhshëm është tashmë i garantuar. Ju keni marrë premtimin e jetës së përjetshme, dashurisë dhe gëzimit të përjetshëm dhe paqes.

Kujtoni fjalët që u thashë dishepujve të mi të parë: “Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua; në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën!”.1 Ju nuk mund t ‘i shmangni problemet e jetës, por ju mund të ngriheni mbi to dhe të jetoni në gëzimin Tim. Ju nuk mund të keni gjithçka që kam premtuar dhe planifikuar për ju ende, por ju mund të keni një shije paraprake të saj. Ndërsa ju kaloni kohë duke komunikuar me Mua në lutje dhe duke studiuar Fjalën Time, ju do të merrni përsipër Perspektivën Time mbi jetën. Ju jo vetëm që do të jeni më mirë të përgatitur për ngritjet dhe rëniet e saj të pashmangshme, por ju do të vërshoni me gëzimin Tim.2

  1. Gjoni 16:33
  2. Shih Gjoni 15:11.