S’ka të preferuar

Nëse do t’ju kërkoja t’ju përshkruani njerëzve shërbimin e Jezusit, çfarë do të thoshit? Është një pyetje e rëndësishme, sepse Ai na ka thirrur të jemi përfaqësuesit e Tij në këtë botë dhe ne duhet të shqyrtojmë se si mund ta pasqyrojmë më mirë dashurinë e Tij ndërsa ecim nën hapat e Tij.

Ajo që ofron Jezusi plotëson nevojat më të thella të secilit person që i afrohet Atij. Ai shkon përtej çdo gjëje që kjo botë duhet të ofrojë dhe ka fuqinë për ta transformuar këdo. Ai erdhi për të dhënë të njëjtën dashuri transformuese për barinjtë në fusha siç bëri me zelotët radikalë, me udhëheqësit fetarë, centurionin Romak apo fëmijëve të vegjël që u mblodhën rreth Tij. Ai i jep lirshëm çdo personi që po kërkon të dijë të vërtetën.

Jezusi do pa kushte! Ai sheh përtej gabimeve, paraqitjeve të jashtme dhe madje shfaqjen e jashtme me fjalë dhe veprime, në zemrën që është e dëshpëruar për të gjetur shpresën dhe të vërtetat. Ai premtoi se Ai kurrë nuk do të dëbonte askënd që vinte tek Ai. 1 Nevojat e secilit person trazojnë zemrën e Tij dhe duhet të trazojnë edhe tonën, pavarësisht nëse ata janë një lypës në rrugë, një baba i pasur i qytetit, një person mesatar që përpiqet të kalojë çdo ditë, apo një bashkëpunëtor me të cilin normalisht nuk do të ndërvepronim aq shumë.

Jezusi e do çdo person në tokë aq sa Ai të do ty dhe unë. Dashuria e Jezusit nuk ishte kufizuar kurrë në një grup njerëzish. Ai i donte farisenjtë që erdhën tek Ai për të kërkuar të vërtetën aq sa i donte taksambledhësit. Ai e donte shumë centurionin romak aq sa e donte lebrozin, të cilin e preku dhe e shëroi. Jezusi e donte gruan që kishte kryer tradhti po aq shumë sa i donte dishepujt e Tij. Ai e donte shumë sundimtarin e ri të pasur po aq sa e donte të venë me çilimiun e saj. Pavarësisht se kush ishin ata ose çfarë kishin bërë, Jezusi i donte aq sa të vdiste për ta.

Nëse duam të ndjekim hapat e Tij, duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Kjo do të thotë të hapim zemrat tona, siç bëri Jezusi, për të ndarë dashurinë e Tij me ata që kanë nevojë për të.

  1. Shih Gjoni 6:37.