Gjatë gjithë Dhiatës së Vjetër, mirësia dhe mëshira e Zotit rrjedhin përmes tekstit, si ky varg në Psalmet: “Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbutë, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi.” 1

Por ajo që ndodhi 2 000 vjet më parë në Betlehem e çoi dashurinë dhe mëshirën e Zotit për njerëzimin në një nivel krejtësisht të ri! Zoti i ofroi botës Birin e tij të vetëm, i cili na e tregoi Veten si një fëmijë i dobët dhe i pafuqishëm, i cili zgjodhi të marrë formën njerëzore për të shpëtuar njerëzimin.

Që nga ajo kohë, shumë burra dhe gra besimtarë janë përfshirë në ngjarjet e Krishtlindjeve për të ndarë mesazhin dhe dashurinë e Krishtit me të tjerët, si dhe për të përmirësuar botën përreth tyre. Njerëzve u pëlqen personazhi Fred, i Dickens-it: “E kam menduar gjithmonë Krishtlindjen si një periudhë të mirë; pozitive, falëse, bamirëse, të këndshme; e vetmja periudhë që di, në kalendarin e gjatë të vitit, kur burrat dhe gratë bien dakord të hapin lirisht zemrat e tyre të mbyllura dhe të mendojnë për njerëzit më të pafat sikur të ishin vërtet bashkudhëtarë të jetës tokësore, dhe jo një racë tjetër krijesash në udhëtime të tjera.”

Për pjesën më të madhe të botës, ky vit ka qenë ndryshe nga çdo tjetër, dhe për shumë prej nesh, kjo sezon festash po formësohet për të qenë ndryshe nga çdo që kemi njohur gjatë jetës sonë. Por disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë, gëzimi dhe shpresa që përmbahen në historinë e Krishtlindjes janë të pakohë.

Prandaj, pavarësisht nga rrethanat tuaja, pse të mos merrni ca kohë për të medituar mbi dhuratën e mrekullueshme të Zotit për të gjithë ne, Birin e tij, Jezusin? Dhe pastaj edhe nëse nuk mund ta festojmë Krishtlindjen pikërisht në mënyrat që jemi mësuar, le të përpiqemi të festojmë ditëlindjen e Tij në mënyrën që Ai do të dëshironte. Le të lutemi për botën tonë të sëmurë, le të përpiqemi të bëjmë më shumë këtë vit sesa të mendojmë për ata më pak me fat se ne, dhe le ta kalojmë kohën duke ndarë dashurinë dhe të vërtetën e Tij me të tjerët. Duke vepruar kështu, do të kalojmë kohë me Vetë Jezusin, sepse Ai tha: “Kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre.” 2

Ju gëzoftë prania e Tij ju dhe të dashurit tuaj këtë Krishtlindje!

  1. Psalmet103: 8 NIV
  2. Mateu 18:20 CEV