Falja është një nga gjërat më të vështira që një person mund të bëjë. Por sa herë që ne i japim dhembjet tona Zotit dhe i themi Atij: “Jezus, merre këtë. Nuk e dua më. Jam lodhur nga kjo,” Ai mbulon plagët, lëndimet dhe dhimbjen me dashurinë e Tij dhe na bën të plotë përsëri.

Zoti e kupton çdo situatë dhe zemrën e çdo personi. Ne mund të mos e kuptojmë kurrë pse dikush veproi në një mënyrë të caktuar ose pse bëri çfarëdo që na bëri, por kjo nuk është një çështje e të kuptuarit, është një çështje e faljes. Megjithatë, të falësh shpesh është e vështirë; nuk vjen natyrshëm. Kjo është arsyeja pse Zoti thotë se kemi nevojë për ndihmën e Tij për ta bërë atë. Ne marrim dashurinë dhe hirin për të falur nga Ai.

Gjëra të këqija ndodhin me të gjithë. Është mënyra se si i trajtojmë telashet, problemet, lëndimet dhe zhgënjimet ajo që vlen. Kur e lejojmë veten të mbajmë mëri mbi gjërat që na lëndojnë, mëria do të çojë në hidhërim. Dhe hidhërimi, nëse lejohet të ndjekë rrjedhën e tij, do të na dobësojë shpirtërisht. Me kalimin e kohës, zemra dhe mendja do të jenë më pranuese ndaj mendimeve të tjera negative rreth situatave dhe njerëzve të tjerë. Hidhërimi është si një plug që përgatit zemrën për farat e pakënaqësisë dhe dekurajimit. Nëse nuk ia japim atë Zotit dhe t’i lëmë të gjitha të shkojnë, përfundimisht mund të na pushtojë dhe t’u bëjë shumë dëme të tjerëve në proces.

Kur keni hidhërim ose mëri në zemër, shpesh nuk i shihni gjërat qartë. Edhe gjërat e vogla të veçanta, dhuratat e dashurisë së Zotit, nuk kanë aq rëndësi për ty, sepse hidhërimi mund të të verbojë ndaj të mirës. Por pasi t’ia jepni këtë Perëndisë, mund t’i shihni gjërat më qartë dhe të përjetoni dashurinë e Zotit shumë më tepër.

Asgjë nuk mund ta ndryshojë faktin që ato gjëra të këqija ndodhën, por efekti që ato kanë tek ju sot mund të ndryshohet. Ato mund të varrosen, mund të lihen pas, mund të derdhen dhe Zoti mund të sjellë të mira nga përvoja. Ju mund të gjeni liri duke i lënë ato gjëra të shkojnë dhe duke mos i lejuar ato të kontrollojnë jetën tuaj. Nuk është sikur dhimbja të mos kishte ndodhur kurrë, por Zoti është në gjendje t’i marrë këto rrethana si të errëta, të trishtueshme, të dhimbshme, të padrejta siç mund të kenë qenë dhe t i bëjë bashkë për mirë në jetën tënde.1

Kur me të vërtetë i jepni të gjitha përkujdesjet dhe barrët tuaja Zotit, Ai mund të qetësojë lëndimet, Ai mund të shërojë plagët, Ai mund të shërojë çdo lëndim, çdo dhimbje, çdo gjë nga e kaluara me të cilën ju luftoni. Kërkon vetëm që t’i lini pas.

Është gjithashtu mirë t’i kujtojmë vetes se edhe ne kemi nevojë për falje. Jezusi thotë se nëse i falim ata që na kanë bërë padrejtësi, Ati ynë në qiell do të na falë edhe ne.2 Duke kuptuar se keni bërë edhe gabime apo keni marrë vendime të gabuara që kanë lënduar të tjerët dhe se keni nevojë gjithashtu për shumë falje dhe mëshirë, ju ndihmon të shtrini faljen dhe mëshirën tek të tjerët.

Dhe, natyrisht, pasi ia keni dhënë të gjitha Zotit, duhet të vazhdoni t’ia jepni Atij. Pasi të keni falur, duhet të ruani me kujdes frymën tuaj dhe të shmangni mendimet kritike që mund të çojnë në mëri dhe hidhërim në të ardhmen. Ju duhet t’i rezistoni tundimit për të jetuar në lëndime dhe të keni mendime të këqija për njerëzit që ju kanë bërë keq.

Vazhdoni të afroheni te Zoti, ta doni Atë dhe t’i përkushtoheni Atij, dhe Ai nuk do t’ju shkatërrojë kurrë. Edhe nëse njerëzit apo situatat dështojnë ose ti ndihesh sikur ke dështuar, Zoti nuk dështon kurrë! Plani i Tij nuk dështon kurrë, dashuria e Tij nuk dështon kurrë dhe Ai ka vënë dorën e Tij mbi jetën tënde. Nëse mund të besosh dhe të veprosh në këtë, do të jesh shumë më i lumtur.

Fal, harro, braktis hidhërimin dhe ec përpara. Ndërsa e bëni këtë, Ai mund t’ju japë një zemër më të dashur, më të dhembshur dhe më dashamirëse; Ai mund t’ju ndihmojë të bëheni një person më i fortë, më i mirë dhe një shtyllë në të cilën të tjerët mund të mbështeten. Me fjalë të tjera, do t’ju bëjë më shumë si Vetja!

  1. Shih Romakëve 8:28.
  2. Shih Marku 11:25–26.