Të krishterët që dëshirojnë një marrëdhënie të lulëzuar me Zotin dhe janë të interesuar për rritjen shpirtërore, pranojnë se kalimi i kohës duke marrë dhe përthithur Fjalën e Perëndisë është me rëndësi të madhe. Është brenda faqeve të Biblës që ne mësojmë për Zotin dhe dashurinë e Tij për njerëzimin, për Jezusin dhe mesazhin e Tij, dhe si të jetojmë në harmoni me Zotin dhe qeniet tona njerëzore.

Zoti është Krijuesi dhe Ai dëshiron të jetë në marrëdhënie me krijimin e Tij. Për ta bërë këtë të mundur, Ai na e ka zbuluar Veten e Tij përmes Biblës. Në të, Ai tregon për dashurinë e Tij për ne dhe për veprimet që Ai ka ndërmarrë për të bërë të mundur që ne, si qenie të papërsosura dhe të fundme, të jemi në marrëdhënie me Të. Sa më shumë që i qëndrojmë Fjalës së Tij, aq më shumë kuptojmë se si ta jetojmë jetën tonë në përputhje me vullnetin e Tij dhe në një mënyrë që pasqyron Atë dhe dashurinë e Tij, veçanërisht në ndërveprimet tona me të tjerët.

Caktimi i kohës çdo ditë për të lexuar Biblën ofron mundësinë për t’u lidhur me Zotin çdo ditë. Na hap për ta lënë Atë të na flasë përmes asaj që lexojmë, udhëzimeve dhe drejtimit të Tij, ndihmës së Tij përmes problemeve dhe vështirësive të jetës. Leximi i rregullt i fjalëve të shkruara të Zotit për ne na kujton kodin moral që kemi për qëllim të modelojmë jetën tonë përreth dhe na siguron udhëzime kur përballemi me vendime.

Ndërsa qëndrojmë në Fjalën e Tij, ne bëhemi gjithnjë e më të vetëdijshëm për vlerën që Ai i vë çdo individi dhe dashurinë dhe dhembshurinë që Ai ka për çdo qenie njerëzore. Ndërsa fillojmë të përthithim të vërtetën e përmbajtur brenda këtyre faqeve dhe ndërsa i zbatojmë ato në jetën tonë të përditshme, ne fillojmë të ankorojmë jetën tonë në themelin e së vërtetës së Zotit dhe kërkojmë të modelojmë jetën tonë sipas jetës dhe mësimeve të Jezusit.

Çdo ditë ne jemi të përmbytur me një breshëri të dhënash nga një shumëllojshmëri e gjerë e sistemeve të shpërndarjes, të cilat na ndikojnë në një mënyrë ose në një tjetër. Marrja e kohës çdo ditë për të lexuar atë që Zoti na ka thënë, siguron një mënyrë për të lundruar përmes vorbullës së informacionit dhe të dhënave me të cilat përballemi. Ajo rrit aftësinë tonë shpirtërore për të dalluar të vërtetën dhe të pavërtetën. Kjo e bën më të lehtë për t’i mbajtur zemrat tona të përqendruara në ato gjëra që janë të rëndësishme për të jetuar jetën e paqes së brendshme dhe në përputhje me Zotin dhe vullnetin e Tij. Na ndihmon të durojmë dhe të kapërcejmë gjithçka që na sjell jeta.

Gjej kohë për të komunikuar thellësisht me Zotin përmes Fjalës së Tij. Ajo do të ndryshonte jetën tënde.