Besimi i madh

Për shumicën e jetës sime, unë e kam përshkruar besimin tim si një lloj besimi “Jezusi-më do-këtë-unë-e-di”. Jezusi tha që Ai më donte. Kështu më thotë Bibla. Unë nuk kam shumë pyetje. Dhe kur i bëj, zakonisht jam e kënaqur me përgjigje si “vetëm Zoti e di” ose “thjesht duhet ta pranosh këtë fakt me besim”. Me fjalë të tjera, logjika mund të mos zbatohet këtu, por gjithsesi beso. Unë isha çuditërisht në rregull me këtë.

Një pjesë e saj ishte fakti që unë mora baza mjaft të forta në Bibël dhe kjo gjë më shërbeu mirë. Besimi im ishte i thellë dhe i bazuar. Një pjesë e saj gjithashtu mund të klasifikohet si letargji. S’kam dashur gjithmonë t’i futem punës për të gjetur përgjigje, duke mbrojtur besimin tim dhe duke kërkuar në të vërtetë një bazë logjike për besimet e mia.

Burri im është e kundërta. Ai ka një qasje shumë të ndërgjegjshme, të kujdesshme ndaj besimit të tij. Kur ai ka një pyetje në lidhje me kuptimin e një vargu, ose dëgjon diçka të cituar, por nuk është i bindur për kontekstin, ai do të hyjë në aplikacionin e tij biblik duke kërkuar përkthime të ndryshme, duke iu referuar fjalëve greke dhe hebraike, duke iu referuar asaj që gjen me vargje mbështetëse, etj. Besimi i Tij nuk ka asnjë bazë në emocionet e tij, por përkundrazi rritet nga studimi i tij i vazhdueshëm i Fjalës së Zotit dhe dëshmia e së vërtetës së saj.

E  admiroj disiplinën e tij. Ai e ka marrë rekomandimin e Biblës “Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thotë drejt fjalën e së vërtetës.”1

Në një podcast që po dëgjoja kohët e fundit, folësi po thoshte se besimi ynë mund të mbështetet logjikisht. Dhe se i krishteri modern duhet të jetë i përgatitur të mbrojë logjikisht besimin e vet. Prandaj, unë dëgjoj podcast-e, vargje referimi, debatoj me burrin tim, lexoj Biblën dhe bëj përpjekje e mia. Jo ndonjë punë e madhe, por bëj më shumë përpjekje sesa kam bërë ndonjëherë.

Kur bëhet fjalë për besimin, gjithmonë do të ketë pjesë që thjesht mbështeten në Fjalën e Zotit. Disa histori të shkëlqyera besimi të kronikave të Hebrenjve 11,  “Të gjithë ata njerëz vdiqën. Por ata ende kishin besim, edhe pse nuk kishin marrë atë që u ishte premtuar.”2 Këta burra dhe gra të mrekullueshëm të besimit mund të mos kenë qenë gjithmonë të sigurt, por ata donin të besonin dhe ishin të gatshëm të bindeshin. Lutem që të ndjek besimin ashtu si vepruan heronjtë e Hebrenjve 11.

  1. 2 Timoteut 2:15
  2. Hebrenjve 11:13