Lojë e lirë qiellore

Jezusi ka një vend të veçantë në zemrën e Tij për fëmijët, dhe, si të krishterë, ne jemi thirrur të ndjekim hapat e Tij dhe të përpiqemi t'i rritim fëmijët tanë me njohur …  »