Thjesht nuk mund ta bëj; është shumë punë për mua!” Robi qau dhe dukej dëshpërimi në sytë e tij. Kam që në klasën e parë që e ndihmoj Robin me detyrat e shtëpisë dhe në fillim të klasës së dytë, ai ishte i tejngarkuar nga ngarkesa e tij e punës.

“Sa mësime do të marr çdo ditë? Çdo javë? Çdo muaj?” Gjithnjë e më shumë lot rridhnin në sytë e tij, ndërsa rishikonim programin e vitit shkollor që na priste.

Kolegia ime Anxhela, e cila i kishte dhënë mësim klasave më të larta dhe po na dëgjonte, ndërhyri. “E dini se unë mund të ha një bizon të tërë?” Sytë e Robit treguan habi me skepticizëm. “Çfarë? Një bizon i tërë? Si?” “Po, unë mund të ha një bizon të tërë. Kafshatë pas kafshate. Truku është, unë nuk përpiqem ta fus të gjithë bizonin njëherësh në gojë. As pjata nuk e nxë të gjithë bizonin! Thjesht ha një kafshatë, pastaj një tjetër dhe një tjetër derisa ta ha të gjithë bizonin.”

Me bizonin në mendje, unë dhe Robi krijuam një tabelë plani për mësimet. Nëse ai do të arrinte qëllimin e tij për javën ose muajin, ai do të merrte një shpërblim të vogël. Funksionoi vërtet mirë dhe ai e realizoi atë deri në fund të vitit shkollor.

Nja dy javë më parë, burri im po fliste për të gjitha gjërat që duhej të bënte. Afatet po afroheshin, punët po grumbulloheshin dhe njerëz të tjerë po i kërkonin të bënte më shumë sesa ai mendonte se mund të përballonte. Po përpiqesha të mendoja se si mund të gjenim një zgjidhje në mënyrë që çdo gjë të shkonte në vendin e vet, kur Anxhela hyri brenda.

Ajo i tha burrit tim të hiqte bizonin nga pjata e tij. “Mund të marrësh një fetë dhe ta vësh në pjatën, por nuk mund ta vendosësh të gjithë bizonin në të. Mos merrni më shumë nga sa mund të përballoni dhe së shpejti i gjithë bizoni do të konsumohet.”

Fjalët e saj të mençura i vunë gjërat në perspektivë edhe për mua. Sa herë jam përpjekur të përshtatem shumë dhe kam përfunduar e tejlodhur mes gjithçkaje që duhej bërë? Ndonjëherë dita ime fillon me një re tejlodhjeje dhe ndihem sikur mundem as ta filloj listën time të detyrave. Pra, thjesht përpiqem t’i kujtoj vetes: “Një kafshatë njëherësh. Kjo është mënyra e duhur për ta ngrënë një bizon.”