Stresi nuk është argëtim. Qoftë si një student që ngërdheshet përpara një provimi të rëndësishëm, një prind që zhonglon kërkesat e punës dhe familjes, dikush që përballet me një problem serioz shëndetësor, një profesionist që përpiqet të qëndrojë i përditësuar, ose duke u përpjekur të qëndrojë në këmbët e veta në një ekonomi të lëkundur, të gjithë kanë përjetuar efektet dobësuese të stresit.

Disa nga shkaqet kryesore të stresit mund të kenë ndryshuar që kur u shkrua Bibla, por udhëzimet dhe premtimet e Biblës mbi këtë temë janë po aq të vlefshme tani sa ishin mijëra vjet më parë.

Zoti i premton paqe atyre që i drejtohen Atij.

Zoti do t’i japë forcë popullit të tij; Zoti do të bekojë popullin e tij me paqe. – Psalmi 29:11 

Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. – Mateu 11:28.

Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. – Gjoni 14:27

Kundërpërgjigju brengës me lutje.

Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. – Filipianëve 4:6–7 

Hidh mbi Zotin barrën tënde, dha ai do të të mbajë. – Psalmi 55:22 

Gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. – 1 Pjetrit 5:7 

Qëndrojini afër Zotit.

Pajtohu, pra, me Perëndinë dhe do të kesh siguri; kështu do të kesh mirëqenie. – Jobi 22:21

Prania ime do të shkojë me ty, dhe unë do të të jap pushim. – Eksodi 33:14

Mendjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti. – Isaia 26:3

Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi; duke qenë se ai rri në të djathtën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. – Psalmi 16:8

Ki besim në dashurinë dhe kujdesin e pandërprerë të Zotit.

A nuk shiten dy harabela për një monedhë bakri?  Dhe, megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e Atit tuaj. Mos kini frikë, pra; ju vleni më tepër se shumë harabela. – Mateu 10:29, 31

Sepse ai që nuk e kurseu Birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjëra bashkë me të? – Romakëve 8:32.

Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. – Romakëve 8:38–39