Pse është kaq e vështirë t’i duash të tjerët?

Të duash të tjerët ndonjëherë mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë. Një frazë e zakonshme për t’u referuar atyre njerëzve që ne vazhdimisht sfidojmë veten t’i duam janë njerëzit “hiri i kërkuar shtesë”. Por ndonjëherë hasim vështirësi të duam edhe njerëzit që përgjithësisht na pëlqejnë. Arsyeja kryesore pse hasim vështirësi t’i duam të tjerët është mëkati, si i yni, edhe ai i atyre që përpiqemi t’i duam… Të luftosh vetë egoizmin tonë ashtu edhe tendencat e mëkatit dhe të merresh me egoizmin dhe tendencat e mëkatit të të tjerëve mund ta kthejnë dashurinë një punë në një punë të përditshme .

Një arsye tjetër për të cilën mund të jetë e vështirë t’i duam të tjerët është se ndonjëherë keqkuptojmë se çfarë është dashuria e vërtetë. Ne kemi tendencë ta mendojmë dashurinë si një reagim kryesisht emocional. Problemi është se ne nuk i kontrollojmë dot gjithmonë emocionet tona. Ne sigurisht mund të kontrollojmë atë që bëjmë për shkak të emocioneve, por shumë shpesh vetë emocionet thjesht ndodhin. Por lloji i dashurisë që Zoti na porosit të kemi për të tjerët është i njëjti lloj dashurie që Ai ka për ne. Është një dashuri agape, thelbi i të cilës është sakrifica. Dashuria e Zotit për ne është një dashuri flijuese, lloj që e dërgoi Atë në kryq për mëkatet tona. Ai nuk na shpëtoi sepse ne ishim të adhurueshëm; Ai na shpëtoi sepse dashuria e Tij bëri që Ai të sakrifikojë veten për ne. A i duam të tjerët sa duhet për të sakrifikuar për ta, edhe kur ata nuk janë të adhurueshëm? Të duash të tjerët është çështje e dëshirës dhe e vullnetit, jo e emocioneve.

Zoti vdiq për ne në momentet më të këqija, në mes të mëkatit tonë, kur ne nuk e meritonim fare të na donin. 1 Kur bëjmë sakrifica për të dashur dikë, marrim një vështrim kalimthi mbi thellësinë e dashurisë së Zotit për ne dhe gjithashtu e reflektojmë Atë vetë në botë. Jezusi u tha dishepujve të Tij, “Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t’ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri-tjetrin.” 2 Vini re! Ai nuk tha, “Ndjeni të doni njëri-tjetrin.” Ai tha, “Ta doni njëri-tjetrin.” Ai urdhëroi një veprim, jo një ndjenjë. …

Të duash të tjerët është e vështirë sepse ata dhe ne jemi njerëzorë. Por në mes të kësaj vështirësie ne kemi vlerësuar më mirë cilësinë e dashurisë së Zotit për ne. Dhe kur i duam të tjerët pavarësisht nëse e meritojnë, Shpirti i Zotit shkëlqen, Ai është përlëvduar, të tjerët ndihen të ngritur moralisht dhe bota e sheh Krishtin tek ne.

  1. Shih Romakëve 5:8; Gjoni 15:13.
  2. Gjoni 13:34–35