Bibla flet shumë mbi temën çfarë duhet të jetë qëllimi ynë në jetë. Mbreti Solomon, i përshkruar në Bibël si njeriu më i zgjuar i kohës së tij, 1 zbuloi pakuptimësinë e të jetuarit vetëm për këtë botë. Ai i bën këto shënime përfundimtare në librin e Predikuesit: “Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriut.” 2

Autori i Psalmit 73, një burrë i quajtur Asaf, bën lidhjen me kërkimin e tij për kuptimin pasi pa njerëz të ligj duke shijuar jetën, mesa duket pa kujdes në botë. Në fund, ai zbuloi se të jesh miku i Zotit është përfitimi më i madh. Ai del në përfundimin: “Por sa për mua, e mira është t’i afrohem Zotit!” 3

Por kjo është vetëm një anë e monedhës.

Murgesha benediktine, Motër Noella, e cila ka bërë një doktoratë në biologjinë/mikrobiologjinë qelizore dhe molekulare dhe fitoi një bursë Fulbright për të studiuar djathërat franceze, bën prezantime frymëzuese, ku ajo krahason bërjen e djathit me jetën e saj shpirtërore. Teksa një pjesë e rritjes sonë si të krishterë vjen përmes lutjes dhe studimit të Fjalës së Zotit, Motër Noella thotë se vjen gjithashtu duke bërë pis duart tona dhe duke bërë punën e Zotit, të cilat ajo i lidh me moton e benektinës — ora et labora, lutu dhe puno.

Teksa aspekti shpirtëror, një angazhim i vazhdueshëm për t’iu afruar Zotit, për të kaluar më shumë kohë duke lexuar Fjalën e Tij, dhe të rritesh në marrëdhënien tonë me Të, është e rëndësishme, ky numër i Activated do të përqendrohet në disa aspekte praktike të jetës si i krishterë.

Do ta mbyll me këtë citim nga Albert Barnes: “Nëse nuk kemi mënyrë tjetër për të bërë mirë, nëse jemi të varfër, të pamësuar dhe të paditur, ende mund të bëjmë mirë nëpërmjet jetës sonë. Asnjë i krishterë i sinqertë dhe i përulur nuk jeton kot. Edhe dritën më të dobët,  mund ta përdorësh në mesnatë.”

  1. Shih 1 Mbretërve 4:30.
  2. Predikuesi 12:13
  3. Psalmet 73:28