Bibla paraqet zbulesën e Zotit për Veten e Tij, dashurinë e Tij për njerëzimin, mjetet e shpëtimit dhe marrëdhënien që Ai dëshiron të ketë me njerëzimin. Ajo gjithashtu përmban udhëzime për mënyrën se si të jetojmë në një mënyrë që i pëlqen Atij, e cila është themeli për një jetë të lumtur, të përmbushur dhe produktive në harmoni me Zotin dhe të tjerët.
Fjala e Zotit përfshin udhëzime praktike dhe parime që shërbejnë si busulla e jetës sonë dhe na ndihmojnë të përballojmë sfidat tona të përditshme. Ajo përcjell parime që na udhëheqin në ndërveprimin tonë me të tjerët dhe në marrjen e vendimeve, duke na ndihmuar të njohim dallimin midis të drejtës dhe të gabuarës. Ajo vendos tonin për standardin tonë moral, etikën tonë, qëndrimet tona ndaj jetës, dashurisë, botës, mjedisit dhe marrëdhënieve.
Megjithëse Bibla nuk trajton specifikisht çdo situatë të mundshme që një person mund të përballet, ajo zbulon parimet e nevojshme për të naviguar në kompleksitetet e jetës në një mënyrë që i pëlqen Zotit. Këto parime shpirtërore janë të destinuara të shërbejnë si busull gjatë udhëtimit që është jeta jonë. Ato na ndihmojnë të përballemi me çdo sfidë me besimin se mund të marrim vendime të mira dhe të mençura dhe mund të zhvillojmë qëndrime të drejta për jetën dhe të tjerët. Ato na tregojnë se si të përgjigjemi kur përballemi me pengesa ose konflikte. Ato na ndihmojnë të dimë cilin drejtim të marrim në çdo udhëkryq.
Të jesh i lidhur me Zotin—burimin e jetës—dhe të jesh i vetëdijshëm për të vërtetën e pranisë së Tij, fjalët e udhëzimit që Ai ka dhënë dhe mrekullinë e aftësisë për të komunikuar me Të, na jep aftësinë për të jetuar jetët tona në marrëdhënie me Të. Shpresojmë që ky botim i Kursit Bazë të Activated do t’ju inkurajojë të merrni kohë çdo ditë për të studiuar Fjalën e Zotit.