Një ditë, ndërsa po shihja në një dyqan librash, hasa një enciklopedi me një pjesë artikujsh lidhur me Biblën. Isha kureshtar të shihja se si një studiues laik mund të përshkruante burrat dhe gratë e mëdha të Biblës, kështu që fillova të lexoj disa nga biografitë e shkurtra – profetët Daniel, Jeremia dhe Isaia; Mbreti David; Samson; apostujt Mateu, Pjetri dhe Pali.

Njëri pas tjetrit, gjërat që i kisha pranuar si fakte u vunë në pikëpyetje: Tre njerëz mund të kenë shkruar librin e Isaias; apostulli Mateu mund të mos ketë shkruar Ungjillin e Mateut; Pali mund të mos ketë shkruar disa nga letrat që i janë atribuar. Dhe kështu vazhdoi. Me fraza të tilla si “simbolikë mitologjike”, “akreditime legjendare” dhe “vizione të paqarta”, autori vazhdoi të shpjegonte me shumë detaje se si Bibla nuk duhet të merret fjalë për fjalë. Adami dhe Eva duhet të mendohen si «prototipa simbolikë të njerëzimit». Libri i Zanafillës ishte thjesht “një mënyrë për autorë të caktuar për të shprehur teoritë e tyre mbi origjinën e jetës njerëzore dhe identitetit kulturor”.

Kisha shfletuar vetëm disa faqe kur një ndjenjë zbraztie pushtoi stomakun tim. Një pjesë e imja donte ta mbyllte librin, por një pjesë tjetër vazhdonte të shfletojë faqet, duke kërkuar ndonjë thënie që rikonfirmonte besimin tim në Bibël. Pastaj sytë e mi ranë në fjalinë përmbyllëse të hyrjes në Jezu Krishtin. “Në të gjitha pyetjet e pashmangshme mbi tregimin biblik të ringjalljes së Jezusit, një fakt duket përtej diskutimit: dishepujt e Jezusit ishin të përgatitur të rrezikonin jetën e tyre për vërtetësinë e tij.” Dhe, mund të shtoj, kështu kanë bërë të tjerë të panumërt nëpër epoka.

Unë u ndjeva i shfajësuar, më pas i turpëruar nga fakti se sa pak besim kisha treguar vetëm pak çaste më parë. Ajo fjali përmbyllëse kishte dalë dhe përplasur derën në dyshimet që kishin hyrë dhe ishin përpjekur të më pushtonin mendjen.

Atëherë e kuptova pse kaq shumë njerëz ende kanë besim në Bibël, edhe pasi lexuan libra si kjo enciklopedi, të cilat mund të minojnë besimin përmes pikëpamjeve të tyre skeptike dhe të ngushta. Kjo sepse përmes Biblës ata kanë njohur autorin e saj të vërtetë, Zotin dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin.

Zoti është gjallë dhe mirë; Jezusi jo vetëm që u ringjall nga të vdekurit, por Ai tani jeton në çdo zemër që e fton Atë; dhe fjalët e gjetura në Bibël janë të gjalla dhe të fuqishme. Si i di që këto tre gjëra janë të vërteta? Sepse i kam përjetuar vetë. Unë besoj në Bibël sepse e kam parë efektin e saj në jetën time.