Realizowanie postanowień

Oto kilka wskazówek, jak przekształcić swoje noworoczne postanowienia w trwałe zmiany w swoim życiu: Przygotuj listę swoich celów i wybierz od trzech do pięciu, które są …  »

Obecność

Cały Stary Testament przepełniony jest Bożą dobrocią i miłosierdziem. Przykładem jest następujący werset z Księgi Psalmów: „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gni …  »

Czynnik Boski

W książce zatytułowanej Bóg na ławie oskarżonych (tytuł oryginalny: God in the Dock), C.S. Lewis zawarł esej zatytułowany „Odpowiedzi na pytania dotyczące chrześcijaństwa …  »

Tajemnica Mistrza

W tym roku, niespotykana liczba ludzkich żyć została przewrócona do góry nogami w wyniku kryzysu zdrowotnego wywołanego przez COVID-19. Niestety, wciąż zbyt wielu ludzi c …  »

Renowacja duchowa

Dziwna rzecz, ilekroć jestem u dentysty, w telewizorze w poczekalni zawsze leci jeden z programów o remontach/przebudowach domów. Dźwięk jest wyciszony, ale jeśli ktoś je …  »

Osiąganie wielkości

Kiedy myślisz o „wielkich” kobietach i mężczyznach, jakiego rodzaju ludzie przychodzą Ci do głowy. Wielu z nas wymieniłoby wybitnych sportowców, poczytnych pisarzy, ulubi …  »

Porozumienie

Pierwsze wersety pierwszego rozdziału Księgi Izajasza są zatrważające! Bóg wykorzystuje mocny język, aby przedstawić liczne wykroczenia narodu Judy, między innymi ucisk b …  »

Piecza

Rozmyślania na temat Psalmu 91 Psalm 91:1: Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Gdzie jest “piecza Najwyższego”? W bliskim związku z Bogiem …  »

Niezwykły Prezes

Wielu chrześcijan, którzy chcą iść śladem Chrystusa i czynić w swoim życiu codziennym to, co On czynił ma tendencję do postrzegania Go jako swojego szefa—wprawdzie życzli …  »