Το σχέδιο

Ίσως έχετε ακούσει την ιστορία για έναν νεαρό που κάνει ένα σφάλμα ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων στην εταιρεία που εργάζεται και κατακλύζεται από άγχος και ανησυχία. Μ …  »

Ηρωίδες της Βίβλου

Στο αρχαίο Ισραήλ, οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών ήταν ξεκάθαροι, με τη δουλειά των γυναικών να είναι παραδοσιακά το νοικοκυριό και ό,τι είχε να κάνει με αυτό, τη φ …  »

Η παρουσία

Σε όλη τη διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης, η καλοσύνη και το έλεος του Θεού διαχέουν τα κείμενά της, όπως αυτό το εδάφιο στους Ψαλμούς: «Οικτίρμονας και ελεήμονας είναι ο Κ …  »

Ο παράγων Θεός

Στο βιβλίο του God in the Dock, ο Κ.Σ. Λιούις περιέλαβε ένα δοκίμιο με τον τίτλο «Απαντήσεις σε Ερωτήσεις όσον αφορά τον Χριστιανισμό». Μια απ’ τις ερωτήσεις είναι για το …  »

Ανακαίνιση ψυχής

Όσο και να ακούγεται παράξενο, όποτε βρίσκομαι στον οδοντίατρο, η τηλεόραση εκεί, πάντα φαίνεται να προβάλει ένα από εκείνα τα  προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ανα …  »

Ο διακανονισμός

Τα πρώτα εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο του Ησαΐα είναι τρομακτικά! Μέσα απ’ αυτά, ο Θεός χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να υπογραμμίσει τις πολλές ανομίες του Ιουδ …  »

Πάντα μαζί σας

Η Βίβλος μας λέει πως ενόσω βρισκόμαστε πάνω στη γη, να προσμένουμε και κάποιες δυσκολίες. [[βλ. Ιωάννη 16:33]] Όμως τα καλά νέα είναι, ότι μέσα στη Γραφή μας δίνεται επί …  »