Zadawanie pytań

Wiara to logiczne zaufanie, zaufanie, które roztropnie i z ufnością polega na wiarygodności Boga.—John Stott (ur. 1921)

Wątpliwość nie jest przeciwieństwem wiary; jest to element wiary.―Paul Tillich (1886–1965)

Wątpliwości są jak mrówki w spodniach wiary, które utrzymują ją rozbudzoną.―Frederick Buechner (ur. 1926)

Związek pomiędzy oddaniem i wątpliwością w żadnym wypadku nie jest antagonistyczny. Najzdrowsze oddanie to nie oddanie bez wątpliwości, lecz oddanie pomimo wątpliwości.―Rollo May (1909–1994)

Czasem wątpienie nie jest brakiem wiary, lecz jej wyrazem.―Mark Buchanan (ur. 1960)

Dla wielu ludzi na świecie, przeciwieństwem wiary jest wątpliwość. Mając na uwadze takie rozumowanie, celem jest wyeliminowanie wątpliwości. Ale wiara i wątpliwość nie są przeciwieństwami. Wątpliwość jest często znakiem tego, że nasza wiara żyje. Wiara i wątpliwość … to doskonali partnerzy w tańcu.―Rob Bell (ur. 1970)

Moim zdaniem, nie ma większego cierpienia od cierpienia wywołanego wątpliwościami u tych, którzy chcą wierzyć. Znam tę udrękę, ale postrzegam ją jako proces poprzez który moja wiara pogłębia się. Wiara, która tylko akceptuje jest dziecinną wiarą; w końcu trzeba dojrzeć religijnie. … Jeśli czujesz, że nie potrafisz wierzyć, przynajmniej miej otwarty umysł. Miej otwarty umysł na wiarę, nieustannie jej pragnij, nieustannie o nią proś, a resztę pozostaw Bogu.―Flannery O’Connor (1925–1964)

Wielcy przywódcy ludu Bożego, tacy jak Mojżesz, zawsze pozostawiali miejsce na wątpliwości. Musimy pozostawić miejsce dla Pana, a nie dla naszych pewności; musimy być pokorni.—Papież Franciszek (ur. 1936)

Nie możemy polegać na “ślepej wierze”. Nasza wiara powinna być “wiedząca”, a tego rodzaju wiara wynika z ufności w obietnice zawarte w Słowie. Wiemy, że Bóg wypowiedział je, zadeklarował ich spełnienie i wiemy, że możemy na tym polegać.—Gloria Copeland (ur. 1942)

Dla wielu z nas, największym niebezpieczeństwem nie jest to, że wyrzekniemy się naszej wiary, lecz to, że zadowolimy się jej mierną wersją.—John Ortberg (ur. 1957)