Pozwól, niech wyliczę

W jednym ze swoich najsłynniejszych wierszy, Elizabeth Barrett Browning napisała przepiękną deklarację miłości, która rozpoczyna się następującymi słowami:

Jak ciebie kocham? Pozwól, niech wyliczę. 

Kocham głęboko, daleko, jak zbiec 

Potrafi dusza.

Te słowa to subtelne odzwierciedlenie innego wyrażenia miłości. Tym razem pisarzem jest apostoł Paweł, który nie mówi o miłości pomiędzy ludźmi, lecz o miłości Boga do każdego z Jego dzieci:

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.- List do Rzymian 8:38:39

Bóg kocha nas w ten sposób? Naprawdę? Nawet ze wszystkimi naszymi wadami i niedociągnięciami? Tak! Każdy ma jakieś braki, 1 ale miłość Boża nie maleje przez to.

Poświęć kilka chwil na przemyślenie poniższych stwierdzeń na temat Bożej miłości do ciebie. Nie analizuj ich; po prostu rozkoszuj się słowami i wiedz, że Jego miłość do ciebie jest bezwarunkowa i nieskończona.

Ukochałem cię odwieczną miłością. – Księga Jeremiasza 31:3

Nie opuszczę cię ani pozostawię. – List do Hebrajczyków 13:5

[Abyście] zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, 19 i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. – List do Efezjan 3:18-19

Ujrzyjcie miłość Bożą. W chwilach, które są już za nami, ona nigdy nie przestała działać. Kiedy upadaliśmy, ona nas podnosiła; kiedy błądziliśmy, ona nas przywoływała; kiedy słabliśmy, ona nas wskrzeszała; kiedy grzeszyliśmy, ona nam wybaczała; kiedy płakaliśmy, ona nas pocieszała. W tych chwilach udręki, zwątpienia i niemalże rozpaczy, które niektórzy mogą pamiętać, miłość Boża była wszechwystarczająca. – Pastor Canon Money, cytat zmodyfikowany

Bóg kocha cię tak jak byś był jedyną osobą na świecie, i kocha wszystkich innych w taki sam sposób jak kocha ciebie. – św. Augustyn (354-430)

Teraz twoja kolej na wyrażenie miłości w zamian. Być może chciałbyś napisać list do Boga, lub wiersz albo kartkę. Powiedz Mu jak ważny jest dla Ciebie. Co wnosi w twoje życie Jego obecność, Jego dary, i Jego obietnica wiecznego zbawienia? Jak wpływa na ciebie wiedza o Jego bezwarunkowej miłości? Przedstaw swoje odczucia w słowach, podobnie jak Dawid ze Starego Testamentu w Księdze Psalmów. „Chwalę Cię, Panie, całym sercem,
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.” 2

  1. Patrz List do Rzymian 6:23
  2. Księga Psalmów 9:2