Să număr în câte feluri

În una din binecunoscutele sale poezii, Elizabeth Barrett Browning pune în cuvinte o minunată declaraţie de dragoste care începe cam aşa:

Cum te iubesc? Să număr în câte feluri.
Te iubesc cât de adânc, cât de departe şi cât de sus
Poate ajunge sufletul meu.

Aceste cuvinte sunt un ecou blând al unei alte expresii de dragoste. De data asta scriitorul este apostolul Pavel, iar el nu vorbeşte despre dragostea dintre oameni ci despre dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre copiii Săi:

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. – Romani 8:38-39

Te iubeşte Dumnezeu pe tine în felul acesta? Serios? În ciuda tuturor defectelor şi greşelilor tale? Da! Toţi greşim 1 însă dragostea lui Dumnezeu nu este diminuată de aceasta.

Opreşte-te câteva minute să meditezi asupra următoarelor afirmaţii despre dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Nu încerca să le analizezi; doar savurează cuvintele şi odihneşte-te în cunoaşterea faptului că dragostea lui Dumnezeu pentru tine este necondiţionată şi nesfârşită.

Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea. – Ieremia 31:3
Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi. – Evrei 13:5

[Aş dori ca voi] să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. – Efeseni 3:18-19

Iată dragostea lui Dumnezeu. În toţi anii care au trecut nu a dat greş niciodată. Când noi cădem ea ne ridică; când ne pierdem ne cheamă înapoi; când leşinăm ne revitalizează; când păcătuim ne iartă; când plângem ea ne alină. În acele momente de agonie, îndoială şi aproape disperare, de care unii îşi pot aminti, dragostea lui Dumnezeu a fost suficientă. – Reverend Canon Money, adaptare

Dumnezeu te iubeşte ca şi cum ai fi singurul om din lume şi iubeşte pe fiecare aşa cum te iubeşte pe tine. – Sf. Augustin (354-430)

Acum este rândul tău să îţi exprimi dragostea. Poate ai vrea să-I scrii lui Dumnezeu o scrisoare, o poezie sau o felicitare. Spune-I ce înseamnă El pentru tine. Ce aduc în viaţa ta prezenţa Lui, darurile Lui şi promisiunea vieţii veşnice? Cum te afectează faptul că ştii despre dragostea Lui necondiţionată? Pune-ţi sentimentele în cuvinte aşa cum a făcut David din vechime de nenumărate ori în cartea Psalmilor. „Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui”. 2

  1. Vezi Romani 6:23
  2. Psalmul 9:1