Niebiańska inwestycja

W moim wieku, ludzie zwykle zaczynają poważnie myśleć o swojej przyszłości. Oprócz tematu dzieci, kariery, warunków mieszkaniowych, pojawiają się kwestie planów emerytalnych i lokaty kapitału. Jeśli chodzi o inwestycje finansowe, możemy wybierać z wielu różnych możliwości, a wybór ten nie jest łatwy, ponieważ nikt tak naprawdę nie może nam podpowiedzieć, która możliwość na pewno jest dobra. Przyjrzałam się kilku dostępnym możliwościom inwestycyjnym: ubezpieczeniom na życie, nieruchomościom, oraz funduszom inwestycyjnym, ale innych opcji jest znacznie więcej.

Nie tak dawno temu, spotkałam przyjaciółkę – misjonarkę, która podróżuje po Afryce, Europie i Amerykach, aby rozmawiać z ludźmi o Jezusie. Podziwiam jej działania i miłość, którą okazuje ludziom, których spotyka. Dlatego też, postanowiłam finansowo wesprzeć jej pracę misyjną. Kiedy widziałyśmy się ostatnim razem, dziękowała mi za to, że poświęciłam się, aby przekazać jej pieniądze. To skłoniło mnie do myślenia, ponieważ nie traktuję tego jako poświęcenie, wręcz przeciwnie, traktuję to jako inwestycję w swoją przyszłość. Jest to moja najkorzystniejsza lokata kapitału.

Ubezpieczenie na życie. Biblia obiecuje, że Bóg będzie się nami opiekował, jeśli będziemy hojni.1 Biblia mówi też, że jeśli będziemy dawać innym, Bóg będzie błogosławił nam w każdym naszym działaniu.2 Wspierając Boże dzieło wpłacam na Boży program ubezpieczenia na życie, a w zamian, On opiekuje się mną i moimi bliskimi zarówno w chwilach dobrych jak i złych. Bóg jest moją siecią bezpieczeństwa.

Oszczędnościowe konto mieszkaniowe. Jezus powiedział, że przygotuje dla nas miejsce.3 Kiedy inwestuję swoje pieniądze w Jego pracę, inwestuję w miejsce zamieszkania w pięknej przyszłości w Jego niebiańskim mieście. Jestem pewna, że Jezus jest wspaniałym architektem.

Portfel akcji. Jezus powiedział, że będziemy mieć skarby w niebie.4 Wspierając pracę misyjną mojej przyjaciółki, kupuję niebiańskie akcje, które tworzą mój niebiański portfel akcji. Im więcej czasu i wysiłku moja przyjaciółka wkłada w swój projekt, tym cenniejsze stają się moje akcje. Kiedy stanę w obliczu swojego Stwórcy, mój portfel zostanie rozwiązany a jego wartość zostanie mi wypłacona. Jestem pewna, że warto czekać.

  1. Patrz 2 List do Koryntian 9:6
  2. Patrz Księga Powtórzonego Prawa 15:10
  3. Ewangelia wg św. Jana 14:2
  4. Patrz Ewangelia wg św. Marka 10:21