Dla wielu osób tempo życia przyspieszyło do nieubłaganego i karzącego wyścigu. Niepotrzebny i szkodliwy stres może odcisnąć na nas swoje piętno, ale jednocześnie działania takie jak rodzicielstwo i opieka nad naszą rodziną oraz nasza praca są sposobami, w jakie zmieniamy świat i znajdujemy radość, spełnienie i satysfakcję. To naturalne, że chcesz nie tylko wypełniać swoje obowiązki, ale także stawać się w nich coraz lepszym. Jako chrześcijanie, ważne jest również, aby wzrastać i dojrzewać w naszym chodzeniu z Chrystusem.

2 List św. Piotra 1:5-7 to interesujący fragment Biblii, który zawiera plan, jak nie tylko dobrze żyć, ale jak stale się doskonalić: ” Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, 6 do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, 7 do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość “.

Wkrótce po tym, jak Hebrajczycy rozpoczęli swoją podróż do Ziemi Obiecanej, odwrócili się od Boga i stworzyli złotego cielca, któremu oddawali cześć. Większość ludzi słyszała tę historię, ale wielu nie wie, co dzieje się później: Bóg mówi Mojżeszowi, że im przebaczył i że wysyła anioła, aby poprowadził ich do Ziemi Obiecanej, ale nie pójdzie z nimi, ponieważ może ulec pokusie zniszczenia ich po drodze.

Hebrajczycy proszą Boga o ponowne rozważenie, a Mojżesz w ich imieniu błaga Boga: “Jeśli nie idziesz z nami, proszę, nie każ nam opuszczać tego miejsca” 1. Bóg jest poruszony i ustępuje: “Uczynię to, o co prosiliście, ponieważ jestem waszym przyjacielem i jestem z was zadowolony.”2.

Zadziwiające jest to, że Mojżesz i lud nie widzieli sensu w udawaniu się do obiecanej ojczyzny, miejsca, które miało być mlekiem i miodem płynące, jeśli Bóg nie był z nimi. Postęp – nawet ostateczne spełnienie wszystkich ich marzeń i nadziei – był bez znaczenia bez obecności Boga.

Plan apostoła Piotra nie jest łatwą listą kontrolną 1-2-3, a przestrzeganie go będzie ciągłym, trwającym całe życie wyzwaniem, to na pewno. Ale gdy utrzymujemy naszą relację z Bogiem na pierwszym miejscu i robimy to, co możemy praktycznie, możemy spodziewać się wzrostu i Jego błogosławieństw w naszym życiu.

  1. Księga Wyjścia 33:15
  2. wiersz 17