Skip to content
Powód do świętowania

Powód do świętowania

Peter Amsterdam

W całej historii ludzie zaznaczali wielkie postępy, zwycięstwa i doniosłe okazje świętowaniem - niektóre z nich trwają do dziś, takie jak urodziny, rocznice, ukończenie s... »

Kiedy robi się nudno

Kiedy robi się nudno

Peter Amsterdam

"Jeżeli będziecie trwać w słowie moim - powiedział Jezus - to rzeczywiście jesteście uczniami moimi. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. "[[Jan 8:31-32]]. Wszyscy... »

Skarby

Skarby

Peter Amsterdam

W drugiej połowie rozdziału 6 Ewangelii wg św. Mateusza Jezus skupia się na naszej relacji z rzeczami materialnymi. Zaczyna od nauczania na temat właściwych priorytetów i... »

Życzliwość i dobroć

Życzliwość i dobroć

Peter Amsterdam

Kiedy apostoł Paweł pisał o prowadzeniu pobożnego życia, wymienił tak zwane „uczynki rodzące się z ciała” obejmujące niezgodę, rozłamy, zazdrość, wzburzenie, oraz zawiść.... »

Zmiana perspektywy

Zmiana perspektywy

Peter Amsterdam

W czasie szczególnie pracowitego okresu, doświadczyłem zmiany punktu widzenia. Moje nastawienie zmieniło się na lepsze. Byłem zaangażowany w kilka dużych projektów, miałe... »

Ojciec i zagubieni synowie

Ojciec i zagubieni synowie

Peter Amsterdam

W rozdziale 15 Ewangelii wg św. Łukasza, Jezus opowiedział następującą historię: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część mają... »

Dawaj z siebie wszystko

Dawaj z siebie wszystko

Peter Amsterdam

Każdy człowiek jest inny i ma inne dary, oraz powołania. Bóg wiedział co robi czyniąc Cię takim jakim jesteś i On chce wykorzystywać talenty, które Ci dał i pomagać Ci je... »

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Peter Amsterdam

Czas to jedna z tych rzeczy, których już nigdy nie odzyskamy. Biblia mówi o „wyzyskiwaniu chwili”, albo „wykorzystywaniu czasu.”[[List do Efezjan 5:16]] To wymaga pewnego... »

Wezwanie do przebaczenia

Wezwanie do przebaczenia

Peter Amsterdam

Ewangelie opisują Jezusa chłostanego, bitego, a potem przykutego do krzyża. Kiedy wisiał na krzyżu, czekając aż umrze, jedne z Jego ostatnich słów brzmiały „Ojcze, przeba... »

Bezinteresowne życie

Bezinteresowne życie

Peter Amsterdam

W bezinteresowności nie chodzi tylko o dawanie pieniędzy. Czasami łatwiej jest dać pieniądze niż dać samego siebie. Aby poświęcać swój czas, uwagę, współczucie, zrozumien... »

Moc jednego

Moc jednego

Peter Amsterdam

Bóg wie wszystko o nas jako pojedynczych osobach. On zna naszą posturę.  On wie do czego jesteśmy zdolni. On zna nasze dary, talenty, słabości i mocne strony. I pomimo te... »

Poszukiwanie inspiracji

Poszukiwanie inspiracji

Peter Amsterdam

Inspiracja napełnia nas odnowionym zapałem do życia. Wywiera na nas wpływ, porusza nas i nakierowuje nas na działanie. Ale wszyscy doświadczamy chwil, w których nasza ins... »