Ewangelia Łukasza mówi nam, że gdy Jezus zmierzał do Jerozolimy na swoją ostatnią Paschę, dziesięciu mężczyzn dotkniętych trądem podeszło do Niego i zawołało z daleka: “Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” 1. Pomimo świadomości cierpienia i bólu, jakie czekały Go w najbliższych dniach, Jezus był poruszony współczuciem i powiedział im, aby poszli pokazać się kapłanom. (Prawo żydowskie wymagało, aby kapłan zbadał i potwierdził, że przypadki trądu zostały wyleczone).

Trędowaci natychmiast wyruszyli na poszukiwanie kapłana, a “gdy szli, zostali oczyszczeni z trądu” 2. Interesujące jest zastanowienie się, co mogło przejść przez ich umysły, gdy opuścili Jezusa, a także czy ich uzdrowienie było stopniowe czy nagłe. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo wszyscy musieli być podekscytowani, gdy zdali sobie sprawę, że cud miał miejsce, ale Łukasz mówi nam, że tylko jeden z mężczyzn był tak przepełniony wdzięcznością, że pobiegł z powrotem do Jezusa, chwalił Boga donośnym głosem i rzucił się do stóp Jezusa, aby Mu podziękować 3.

Był Samarytaninem, grupą pogardzaną przez Żydów w czasach Jezusa. “Czyż nie uzdrowiłem dziesięciu mężczyzn?” zapytał Jezus. “Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt nie powrócił, aby oddać chwałę Bogu oprócz tego cudzoziemca?” 4.

Wszyscy trędowaci okazali wiarę w to, że Jezus ich uzdrowi, ponieważ wyruszyli na poszukiwanie kapłana, gdy byli jeszcze chorzy, ale komentarz Jezusa podkreślił ich brak wdzięczności. Z tej relacji widzimy, że Bóg nie tylko chce, aby Jego naśladowcy w Niego wierzyli, ale także powinien być rozpoznawany i chwalony w każdej sytuacji. “Bądźcie wdzięczni we wszystkich okolicznościach, bo taka jest wola Boża względem was, którzy należycie do Chrystusa Jezusa” 5.

Bycie wdzięcznym jest oczywiście łatwiejsze w niektórych okolicznościach niż w innych, ale mam nadzieję, że ten numer Activated dostarczy ci kilku pomysłów na rozwijanie postawy wdzięczności, niezależnie od tego, co pojawi się na twojej drodze.

  1. Ewangelia wg św. Łukasza 17:13
  2. Ewangelia wg św. Łukasza 17:14
  3. Ewangelia św. Łukasza 17:15-16
  4. Ewangelia św. Łukasza 17:17-18
  5. 1 List do Tesaloniczan 5:18