Zawsze zastanawiało mnie co Jezus miał na myśli mówiąc, „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: “Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się.” 1  Nigdy nie słyszałem o przesuwaniu gór – i na pewno sam nigdy nie poruszyłem góry – więc dlaczego Jezus użył takiej analogii?

Wraz z upływem czasu, uświadomiłem sobie, że wiara nie porusza gór w dosłownym znaczeniu, ale nawet odrobina wiary – wiary wielkości ziarnka gorczycy – może pomóc nam pokonać niebotyczne przeszkody w naszym życiu.

Trudność w zrozumieniu tego zagadnienia polega na tym, że rezultat często nie jest tak oczywisty jak efekt poruszenia góry, która spada do morza. Chrześcijański pisarz, Kent Crockett, ujął to w następujący sposób: „Wiara to zdolność nie zwracania uwagi na przeciwności i dostrzegania działania ręki Boga.” Tego rodzaju zdolność trudno jest ocenić, dlatego też często zastanawiamy się nad tym czy nasza wiara jest prawdziwa.

W rozdziale 11 w Liście do Hebrajczyków, Paweł wymienia listę postaci ze Starego Testamentu, które żyły w wierze przez całe życie, jednak nigdy nie doczekały spełniania swoich nadziei – królestwa Boga na ziemi. Ale ich wiara nie poszła na marne: ludzie ci „przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, 34 przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami.” 2

Mam nadzieję, że treści zawarte w tym  wydaniu magazynu Activated pomogą wam pogłębić waszą relację z Bogiem, który jest Twórcą naszej wiary i ją Doskonalącym. 3.

  1. Ewangelia wg św. Mateusza 17:20
  2. List do Hebrajczyków 11:33-34
  3. Patrz List do Hebrajczyków 12:2