Gdy stawiamy pierwsze kroki w 2022 roku, podejrzewam, że wielu z nas odczuwa ulgę, gdy kończy się rok 2021. Prawdą jest, że ostatnie kilka lat było niezwykle trudnych, ponieważ musieliśmy nauczyć się radzić sobie ze stratami i wyzwaniami związanymi z przeżyciem globalnej pandemii.

W zeszłomiesięcznej kolumnie poruszyłem temat tego, jak chrześcijanie mogą pogodzić czasy tak długiego cierpienia i wstrząsów z naszą wiarą: Wiemy, że Bóg nas kocha i pozostaje blisko, ponieważ posłał swojego Syna, aby pokazał nam drogę do Niego. To właśnie pamiętamy i świętujemy w czasie Bożego Narodzenia.

Ale jest jeszcze jedno ważne pytanie, które być może zostało ci zadane, albo sam się nad nim zastanawiałeś: Czy poza tym, że Bóg posłał Jezusa, aby nas zbawić, naprawdę obchodzi Go to, co dzieje się w naszym życiu?

“Zaufaj Panu całym swoim sercem” – mówi Słowo Boże – “i nie opieraj się na własnym rozumie; na wszystkich swych drogach uznawaj Go, a On pokieruje twoimi ścieżkami.”1. Jednak, jak wszyscy wiemy z doświadczenia, nie wszystko w życiu jest łatwe lub dzieje się dokładnie tak, jak byśmy chcieli. Czasami nasze życie może przypominać jazdę samochodem na zderzaku – ciągle napotykamy na jedną przeszkodę za drugą i jesteśmy odbijani w każdym kierunku. Czy Bóg kiedykolwiek pozwolił, aby sprawy stały się zbyt trudne? Czasami może się tak wydawać.

W czasach proroka Jeremiasza Izraelici ponieśli klęskę militarną, zostali rozproszeni i znaleźli się na wygnaniu. Jednak nawet w tej najczarniejszej godzinie Bóg zapewnił ich, że to również jest częścią Jego planu i że nadal będzie się o nich troszczył.

Jest to jeden z moich ulubionych wersetów, a czytelnicy zauważą, że często go cytowałem. “‘Znam plany, które mam względem ciebie’ – mówi Pan – ‘plany, które mają się pomyślnie zakończyć, a nie zaszkodzić ci, plany, które mają dać ci nadzieję i przyszłość. ‘”2. Z pewnością, w wyznaczonym czasie, Bóg zadziałał w sercach perskich władców, aby umożliwić kilku falom Izraelitów powrót i odbudowę życia w ich ojczyźnie.

Kiedy napotykamy na nasze własne niepowodzenia i rozczarowania, lub gdy jesteśmy zagubieni i zastanawiamy się, co się stało z Bożym planem dla nas, nie rozpaczajmy. Boży plan nigdy nie jest pokonany i On nigdy nie rezygnuje z prób pomocy nam.

Od nas wszystkich w Activated, niech nowy rok będzie wypełniony Bożymi błogosławieństwami, opieką i kierunkiem.

  1. Patrz Księga Przysłów 3:5-6
  2. Patrz Księga Jeremiasza 29:11