Kiedy dzieci Izreala przygotowywały się do przejścia przez rzekę Jordan, Jozue nakazał kapłanom, aby wzięli Arkę Przymierza i szli na czele ludu. Natomiast Izraelitom przekazał następujące wskazówki: „Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie za nią. Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście.” 1

„Nigdy nią nie szliście” – często właśnie tak się czuję! Staję w obliczu nowej sytuacji lub problemu i nie mam pojęcia jak uporać się z nowymi okolicznościami. Iść czy zostać? Przyjąć propozycję czy też ją odrzucić?

Pewne decyzje są łatwe do podjęcia. Bywa tak, że droga przed nami wydaję się być prosta, mimo tego, że nigdy nią nie podążaliśmy. Ale zdarza się też, że rozpościerająca się przed nami ścieżka wydaje się być pełna niebezpieczeństw i problemów. Patrzenie przed siebie, w przyszłość, może być ekscytujące, ale może też przerażać przez wzgląd na to co nieznane.

Pisząc ten tekst, stoję w obliczu dylematu. Zaoferowano mi pracę, która wydaję się być całkiem ciekawa. Jest to zajęcie, które sprawia mi radość, co więcej, wynagrodzenie jest całkiem niezłe. Ale jest jeden problem – przyjęcie oferty tej pracy wiąże się z przeprowadzką do innego miasta, a dopiero co zaklimatyzowaliśmy się tu gdzie jesteśmy. Musielibyśmy odłożyć na później inne nasze plany, mieszkalibyśmy z dala od rodziny i nowych znajomych. Myśl o nowej pracy i przeprowadzce w pewien sposób jest ekscytująca, ale jest też niepokojąca, ponieważ nie mam pojęcia jak ułożą się sprawy.

Dzieci Izraela też nie wiedziały jak potoczą się ich sprawy. Wiedzieli, że przed nimi jest ziemia obiecana, ale na ich drodze do ziemi obiecanej pojawiła się przeszkoda – rzeka Jordan.

Izraelici nigdy wcześniej nie podróżowali tą drogą. Dlatego też, musieli podążać za Arką, która była symbolem obecności Boga i Jego obietnic. Podążając za Arką – podążając za Bogiem – mogli pewnym krokiem iść na przód wiedząc, że zmierzają w odpowiednim kierunku.

Zdarza się, że droga, którą prowadzi nas Bóg nie ma dla nas sensu. Czesem, wydaje się być wręcz szalona, jak wtedy gdy Bóg nakazał Jozuemu wydać kapłanom niosącym Arkę polecenie wejścia do rzeki i zatrzymania się w niej 2.

Przypuszczam, że niektórzy Izraelici byli wręcz przerażeni zbliżając się do wezbranych brzegów rzeki. Ale Biblia mówi nam, że zaledwie gdy „nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej, zatrzymały się wody płynące z gory i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni.” 3 Kapłani niosący Arkę stali na suchym korycie rzeki, tymczasem lud Izraela bezpiecznie po suchej ziemi przeprawiał się przez rzekę Jordan.

Moim zdaniem, historia ta przedstawia wspaniały sposób na podejmowanie decyzji. Kiedy stoimy w obliczu trudnych wyborów, kiedy jesteśmy na drodze „którą nigdy nie szliśmy”, kiedy zmagamy się z nowymi wyzwaniami i tym co pozornie wydaje się nam być niemożliwe, patrzmy na Jezusa. Tylko Bóg wie co nas czeka, a więc warto podążać za Jego wskazówkami.

Bóg interesuje się naszymi problemami, zmartwieniami i dylematami, tak samo jak troszczył się o Swój lud, który został zatrzymany nad brzegami rzeki Jordan. Biblia obiecuje nam, „Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: “To jest droga, idźcie nią!”, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo.” 4

Słowo Boga zawiera solidne obietnice, na których możesz polegać w chwilach, w których potrzebujesz Jego odpowiedzi i wskazówki. Patrząc na Jezusa, podążając za Jego wskazówkami, będziemy mogli pewnym krokiem kroczyć w przyszłość, jaką Bóg dla nas zaplanował.

  1. Księga Jozuego 3:3-4
  2. Patrz Księga Jozuego 3:8
  3. Księga Jozuego 3:15-16
  4. Księga Izajasza 30:19-21