Czego możesz realistycznie oczekiwać, aby być lub osiągnąć? To zależy po części od tego, jak zdefiniujesz słowo “realistyczny”. Nikt nie wie, do czego jesteśmy zdolni lepiej niż Bóg, a często Jego definicja “realistycznego” to “potencjał”.

On zna nasze ograniczenia – “On zna nasze szkielety, pamięta, że jesteśmy prochem”1 – ale widzi też nasze serca i nieustannie patrzy na nas z punktu widzenia tego, czym możemy się stać.

Bóg oczekuje od nas, że zrobimy, co w naszej mocy, ale nie oczekuje, że będziemy doskonali. On wie, że nigdy nie będziemy doskonali i jeżeli jesteśmy mądrzy, to zdajemy sobie sprawę z tego, że niemądrze jest próbować lub udawać, że jesteśmy. Musimy robić to, co do nas należy, ale nie musimy być doskonali – i w tym tkwi piękno Bożego planu!

Kiedy przyjmiemy Jezusa jako naszego Zbawiciela, On żyje w nas. A jeżeli pamiętamy, że jesteśmy słabi i niedoskonali, Jego Duch może działać w nas i przez nas. “Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby doskonałość mocy była z Boga, a nie z nas.”2. Jego siła doskonali się w naszej słabości. 3. Bóg uwielbia czynić niezwykłe rzeczy przez najbardziej nieprawdopodobnych, niedoskonałych ludzi, którzy znaleźli się w pozornie niemożliwych sytuacjach. Robi to, aby pokazać nam, co może zrobić. Nigdy nie chodzi o to, jak dobrzy czy silni jesteśmy. Chodzi o Boga, o Jego dobroć i moc.

Z Bogiem nie ma nic niemożliwego i On wie, że bez względu na to, co wydarzyło się wcześniej lub jakie są nasze obecne słabości i braki, możemy się zmienić; On może działać w naszych okolicznościach i poprzez nie. Musimy nauczyć się patrzeć na siebie oczami wiary, z perspektywy tego, czym możemy się stać, co Boża przemieniająca moc może w nas uczynić, czym Jezus może być w nas.

Co z tego, że nie jesteś idealna! Kto jest? Nadal możesz być owocnym chrześcijaninem, jeżeli pozwolisz Duchowi Bożemu pracować w tobie i przez ciebie. Jego Duch wypełni luki po problemach i niedoskonałościach. Bóg nie potrzebuje od nas doskonałości, aby czynić swoje cuda.

Zrób miejsce dla Boga, by działał, nie patrząc na swoje braki i niedoskonałości, ale raczej patrząc na Niego, by pomógł ci osiągnąć twój pełny potencjał, gdy robisz to, co do ciebie należy, by “pozwolić, by wasze światło świeciło przed innymi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebie.”4.

  1. Psalm 103:14
  2. Patrz 2 List do Koryntian 4:7
  3. Patrz 2 List do Koryntian 12:9
  4. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 5:16