Jest coś wyjątkowego w początku nowego roku. Mimo że pierwszy stycznia następuje po trzydziestym pierwszym grudnia tak, jak każdy dzień następuje po poprzednim, dla wielu z nas, wejście w nowy rok wiąże się z poczuciem nowego początku. Stary rok jest za nami, a przed nami są nowe horyzonty.

Na początku każdego nowego  przedsięwzięcia warto poprosić Boga o Jego wskazówki, oraz błogosławieństwo. To samo dotyczy przygód, które pojawią się na naszej drodze w nowym roku. Bez wątpienia staniemy w obliczu wyzwań, zwycięstw, wygranych, oraz strat. I bedziemy wówczas potrzebować Bożej obecności, pomocy, oraz otuchy.

Rozmyślając nad rozpoczynającym się rokiem, stworzyłem listę modlitw, oraz wersetów biblijnych na Nowy Rok. Mam nadzieję, że tak jak w moim przypadku, staną się one dla was inspiracją.

By poznać Boga i Jego wolę

Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.—List do Efezjan 1:16–17

Nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu.—List do Kolosan 1:9

By pragnąć Słowa Bożego

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.—Ewangelia wg św. Łukasza 11:28

Jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali.1 List św. Piotra 2:2

By przynosić owoce

Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.List do Kolosan 1:10

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.—Ewangelia wg św. Jana 15:8

O cierpliwość, siłę i radość

Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.List do Kolosan 1:11

By unikać pokus i zła

Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.Ewangelia wg św. Mateusza 6:13

By być hojnym

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.—Ewangelia wg św. Łukasza 6:38

Za tych, którzy służą innym

Módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło.2 List do Tesaloniczan 3:1

Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać.List do Kolosan 4:6

O Bożą ochronę

Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.2 List do Tesaloniczan 3:3

Za prześladowanych chrześcijan

Większość z nas może praktykować wiarę w spokoju, ale w przypadku wielu wierzących na całym świecie sytuacja wyglada inaczej. Według jednej z organizacji, która pomaga prześladowanym chrześcijanom, 215 milionów chrześcijan doświadcza silnego lub ektremalnego stopnia prześladowań. Nasi cierpiący bracia potrzebują naszego wsparcia w modlitwie.

Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.—List do Hebrajczyków 13:3

Za tych, którzy są w żałobie

Wielu ludzi opłakuje śmierć kogoś bliskiego. Ci którzy zostali dotknięci tego rodzaju tragedią i są przepełnieni żalem w związku ze stratą bliskiej osoby potrzebują modlitwy.

I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie.—Apokalipsa św. Jana 21:4

Za nasze rodziny i naszych bliskich

Proszenie Boga o to, aby chronił naszych bliskich i pomagał im dokonywać mądrych wyborów to forma okazywania im miłości, oraz ulepszania ich życia. Nawet jeśli w rodzinie panuje konflikt, możemy modlić się o załogodzenie nieporozumień i urazów.

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi.—1 List do Tymoteusza 2:1

Za tych, którzy nie znają Jezusa

Abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi.—Dzieje Apostolskie 26:18

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.—1 List do Tymoteusza 2:4

Modlę się o to, aby stojący przed Wami rok wypełniony był Bożą miłością, radością i spokojem, a Boże błogosławieństwa obficie rozlewały się na Was i Waszych bliskich.