W ciągu ostatnich kilku lat nie brakowało globalnych kryzysów. Z jednej strony choroby, konflikty i cierpienie, które widzimy w wiadomościach, mogą wywoływać strach i kształtować negatywny obraz świata, ale jest też jaśniejsza strona: mogą one pobudzać niesamowitą hojność i empatię. Bóg stworzył mężczyzn i kobiety między innymi po to, by odzwierciedlali Jego miłość i troskę o siebie nawzajem, a te hojne i empatyczne cechy mają tendencję do świecenia szczególnie jasno w czasach wyzwań i smutku.

W pierwszych dniach pandemii Covid-19, kiedy brytyjska Narodowa Służba Zdrowia poprosiła wolontariuszy o pomoc w codziennych zadaniach, takich jak dostarczanie leków czy artykułów spożywczych sąsiadom, odpowiedź była przytłaczająca. W ciągu czterech dni odpowiedziało prawie 750 000 osób, co spowodowało największą mobilizację wolontariuszy od czasów II wojny światowej. 1

Podczas gdy pandemia sprawiła, że większość świata wyglądała, jakby rozpadała się w szwach, wielu ludzi wzięło na siebie pracę nad zszyciem go na nowo poprzez akty dobroci. World Happiness Report z 2022 roku wykazał wzrost liczby wolontariuszy, osób przekazujących datki na cele charytatywne i pomagających nieznajomym w 2021 roku. 2

Biblia mówi nam, że życzliwość jest jednym z Bożych atrybutów – “Bóg, nasz Zbawiciel, pokazał nam, jak dobry i życzliwy jest.  Zbawił nas ze względu na swoje miłosierdzie, a nie ze względu na jakieś dobre uczynki, które spełniliśmy.” 3. Biblia wymienia również życzliwość jako jeden z owoców Ducha św., który wierzący powinni starać się pielęgnować w swoim życiu. 4.

Pomaganie innym jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego i samopoczucia. Sprawia, że czujemy się częścią większej społeczności i łączymy się z osobami wokół nas. Co więcej, życzliwość rodzi życzliwość. Kiedy słyszymy lub widzimy hojność i miłe uczynki innych, inspiruje nas to do bycia miłym. I myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że życzliwość jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

  1. “Akty dobroci nie zmniejszyły się w czasie pandemii. Wręcz przeciwnie, wzrosły”. Lara Aknin, Toronto Star
  2. https://worldhappiness.report
  3. List do Tytusa 3:4-5
  4. List do Galatów 5:22-23