Bóg panuje w królestwie niebieskim, ale działa w realnym świecie. Rozdaje nie tylko duchowe błogosławieństwa i nagrody, lecz także te o charakterze materialnym czy finansowym. Jest Bogiem nieba, a także Bogiem tego obecnego świata. Wykracza poza oba te obszary, panuje w nich, dominuje nad nimi, tworzy w nich, i może nam płacić w obu walutach.

Musimy nauczyć się ufać Bogu w kwestiach naszych potrzeb materialnych, a nie tylko w zakresie naszych potrzeb duchowych  takich jak szczęście, wola, czy spokój ducha. Bóg może i chce zaspakajać nasze materialne, praktyczne potrzeby. Musimy uświadomić sobie, że Jego wpływ ma charakter wszechogarniający, a Jego moc pozwala Mu na dokonywanie cudów zarówno w świecie duchowym jak i fizycznym.

Bóg przekazuje nam w Swoim Słowie wspaniałe obietnice. Są to rzeczywiste obietnice. Otrzymaliśmy je od naszego szczerego Boga, który nigdy nie kłamie. Nigdy nie popada w przesadę. Nigdy nie koloryzuje po to tylko, aby sprawić nam przyjemność. Bóg daje nam obietnice, ponieważ chce abyśmy w nie uwierzyli, wtedy otrzymamy wszystkie wspaniałe rzeczy jakie Bóg dla nas przygotował.

Nie są to fałszywe obietnice, ale każda z nich wiąże się z pewnym warunkiem. „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.” [Księga Psalmów 37:4] „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” [Ewangelia wg św. Mateusza 6:33] „Dawajcie, a będzie wam dane.” [Ewangelia wg św. Łukasza 6:38] „Nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie.” [Księga Psalmów 84:12] Każda obietnica zależy od tego czy wypełnimy naszą część umowy, co niemal zawsze sprowadza się do przestrzegania dwóch wielkich przykazań Boga: kochaj Boga i swego bliźniego jak siebie samego [Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 22:37-39]. Kiedy wypełnimy naszą część umowy, obietnice spełnią się – nie koniecznie w sposób jaki chcemy lub myślimy, lecz w czasie i w sposób zgodny z wolą Boga. Bo Bóg, niczym mądry i kochający rodzic, wie co dla nas najlepsze i z radością chce nam dać to czego potrzebujemy.