W książce zatytułowanej Bóg na ławie oskarżonych (tytuł oryginalny: God in the Dock), C.S. Lewis zawarł esej zatytułowany „Odpowiedzi na pytania dotyczące chrześcijaństwa.” Jedno z pytań dotyczy tego, która z religii na świecie daje swoim wyznawcom największe szczęście. C.S. Lewis udziela słynnej odpowiedzi:

„Póki trwa, religia wielbienia siebie jest najlepsza. Mam starszego znajomego, 80 latka, który od najmłodszych lat prowadził życie egoistyczne w samouwielbieniu. Z przykrością stwierdzam, że ten człowiek jest jednym z najszczęśliwszych ludzi jakich znam. Z moralnego punktu widzenia, jest to bardzo trudne!”

Szczęście to wspaniała rzecz. Ale wielu ludzi błędnie rozumie, co to naprawdę znaczy. Znajomy C.S. Lewis’a znał pierwszy rodzaj szczęścia— szczęście pozorne wynikające z myślenia „żyje się tylko raz”. Drugi rodzaj szczęścia trwa bez względu na okoliczności i jest wieczny—spokój i zadowolenie, które wynikają ze znania Boga i bycia w relacji z Nim.

To naturalne, że jest nam przykro z powodu sytuacji na świecie, że rozpaczamy po stracie, że szamotamy się, kiedy jesteśmy w nieszczęśliwej relacji, itd. Bóg nie obiecał wierzącym błogiego życia w radości—ale obiecał, że zawsze będzie przy Tobie, że zawsze będzie sprawował pieczę nad Twoim życiem i że zawsze będzie współdziałał dla Twojego dobra, jeśli będziesz Go kochać i podążać za Nim.1

Król Dawid w Biblii miał niezwykle burzliwe życie pełne tragedii, oraz niepowodzeń i wiemy, że niektóre z nich głęboko go dotknęły,2 ale, mimo to nigdy nie stracił z oczu, skąd pochodzi prawdziwe szczęście: „Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim.”3

Niech to wydanie Activated pomoże Ci zbliżyć się do Boga i odnaleźć prawdziwe, trwałe szczęście.

  1. Patrz List do Rzymian 8:28
  2. Patrz 2 Księga Samuela 12:16–17
  3. Księga Psalmów 146:5