1. Zrób listę wszystkich dobrych rzeczy, które masz obecnie w swoim życiu.

Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu.—List do Efezjan 5:20

  1. Znajdź czas, aby powiedzieć Jezusowi o tym, jak się czujesz i przez co przechodzisz.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.—Księga Psalmów 116:1–2

  1. Pomóż sąsiadowi, zapisz się do wolontariatu, albo zrób coś na rzecz swojej społeczności. Okazując troskę innym możesz wzmocnić poziom pewności siebie.

Trzeba … pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.”—Dzieje Apostolskie 20:35

  1. Słuchaj optymistycznej, radosnej muzyki, która doda Ci wigoru.

Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.—Księga Psalmów 92:2

  1. Spędzaj czas na łonie natury i regularnie ćwicz.

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.—1 List do Koryntian 6:19–20

  1. Planuj spotkania towarzyskie z przyjaciółmi (online i offline). Śmiech jest bardzo korzystny dla serca, umysłu, ciała i duszy.

Radość serca wychodzi na zdrowie.—Księga Przysłów 17:22

  1. Spędzaj czas ze swoimi dziećmi.

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie.—List do Efezjan 6:4

  1. Dbaj o odpowiednią ilość snu.

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje.—Księga Psalmów 3:6

  1. Zrób listę trudnych spraw, których doświadczyłeś w swoim życiu i które przezwyciężyłeś z pomocą Pana.

Powiedział jeszcze Dawid: „Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna.”—1 Księga Samuela 17:37

  1. Czytaj historie opowiadające o tym, jak Bóg pomógł innym w trudnościach. To pobudzi Twoją wiarę w to, że Bóg pomoże też i Tobie.

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca.—Księga Psalmów 119:111